Artist: 
Search: 
Reddit

PeterLicht - Fuzzipelz lyrics

Ich bin der Wolf im Fuzzipelz
Wolf im Fuzzipelz

Wolf im Fuzzipelz
Der Wolf im Fuzzipelz

Wolf im Fuzzipelz
Der Wolf im Fuzzipelz

Wolf im Fuzzipelz
Wolf im Fuzzipelz

Und ich bin gar nicht so
Wolf im Fuzzipelz
Wolf im Fuzzipelz
Wolf im Fuzzipelz
Bin gar nicht so

Wolf im Fuzzipelz
Wolf im Fuzzipelz
Wolf im Fuzzipelz
Ich bin gar nicht so wie ich bin

Und ich bin gar nicht so wie ich bin
Ich bin gar nicht so wie ich bin
Ich bin gar nicht so wie ich bin
Ich bin gar nicht so wie ich bin