Artist: 
Search: 
Reddit

Peter Rohland - Shtejt A Bocher (Tumbalalalaika) lyrics

Shtejt a bocher, shtejt un tracht
Tracht un tracht a gantse nacht
Wemen tsu nemen un nit far shemen
Wemen tsu nemen un nit far shemen

Tumbala, tumbala, tumbalalaika
Tumbala, tumbala, tumbalalaika
Tumbalalaika, shpiel balalaika
Tumbalalaika - frejlach sol sajn

Mejdl, mejdl, ch'wel baj dir fregen
Wos kan waksn, waksn on regn?
Wos kon brenen un nit ojfhern?
Wos kon benken, weynen on treren?

Tumbala, tumbala, tumbalalaika
Tumbala, tumbala, tumbalalaika
Tumbalalaika, shpiel balalaika
Tumbalalaika - frejlach sol sajn

Narisher bocher, wos darfstu fregn?
A shtejn ken waksn, waksn on regn
Libe ken brenen un nit ojfhern
A harts kon benkn, wejnen on treren