Artist: 
Search: 
Persian - Липсваш Ми lyrics (Russian translation). | Не зная кой сгреши, че стигнах ме до тук
, и любовта реши...
03:51
video played 555 times
added 8 years ago
Reddit

Persian - Липсваш Ми (Russian translation) lyrics

BG: Не зная кой сгреши, че стигнах ме до тук
RU: Я не знаю кто, sgreši, stignah меня здесь

BG: и любовта реши да сме един без друг.
RU: и любовь решает один без другого.

BG: Не зная кой сгреши, но съжалявам знам,
RU: Я не знаю, какие sgreši, но жаль я знаю

BG: раздялата тежи, ни искам този край.
RU: Прощание весит, мы хотим, чтобы этот край.

BG: Вярваш или не липсваш ми
RU: Верьте ему или не пропустить меня

BG: Искаш или не липсваш ми
RU: Делать или не пропустить меня

BG: всеки божи ден липсваш ми
RU: Каждый день Бог пропустить меня

BG: искам те до мен о,о, ха-а-а /2/
RU: Я хочу они мне, Ах, Ах, ха а/2 /

BG: Останки от мечти, разбиват моя сън.
RU: Остатки мечты, разбита на моей мечты.

BG: Без мен добре си ти, но аз без теб не съм.
RU: Без меня хорошо, но я думаю без тебя я не.

BG: Останки от мечти, живот без кислород,
RU: Остатки мечты, жизнь без кислорода,

BG: кога ще дойдеш ти, умирам без любов.
RU: Когда настанет, вы умираете без любви.

BG: Вярваш или не липсваш ми
RU: Верьте ему или не пропустить меня

BG: Искаш или не липсваш ми
RU: Делать или не пропустить меня

BG: всеки божи ден липсваш ми
RU: Каждый день Бог пропустить меня

BG: искам те до мен о,о, ха-а-а /3/
RU: Я хочу они мне, Ах, Ах, ха a/3 /

BG: Липсваш ми! /4/
RU: Мисс меня! /4/

BG: Вярваш или не липсваш ми
RU: Верьте ему или не пропустить меня

BG: Искаш или не липсваш ми
RU: Делать или не пропустить меня

BG: всеки божи ден липсваш ми
RU: Каждый день Бог пропустить меня

BG: искам те до мен о,о, ха-а-а /2/
RU: Я хочу они мне, Ах, Ах, ха а/2 /