Artist: 
Search: 
Reddit

Pelenai - Kam? lyrics

Kam

Netikėjau lemtim
Kad diena ateis
Vienas žodis viską pakeis
Liūdnas laikas ruduo
Išsives tave
Virs diena naktim
Ir ugnis pelenais

Aš atmerksiu akis
Bet aplinkui tamsa
Mano saule, sušildyk mane
Glostyk mano mintis
Kai širdy tuštuma
Tu esi stiprus, sakei,
Tad pamirški mane
Mano meilę

Priedainis:
Kam, skamba dainos ir žodžiai
Kam, tu toli ir taip arti
Kam, mano mintys lyg paukščiai
Neš (kam), neš mane kai esi
Mano širdy

Lyg paklydę laivai
Mes jausmų rūke
Ieškojom kranto kur prisiglaust
Likę žaizdas širdy
Skauda tau ir man
Negaliu pamiršt tavęs
(Tad pamirški mane)
Nes pamirščiau save
Mano saule