Artist: 
Search: 
Paula Abdul - Dance Like There's No Tomorrow (feat. Randy Jackson) lyrics (Bulgarian translation). | All I wanna do is stay right here on the floor
, Get lost in the night and dance like there's no...
03:03
Reddit

Paula Abdul - Dance Like There's No Tomorrow (feat. Randy Jackson) (Bulgarian translation) lyrics

EN: All I wanna do is stay right here on the floor
BG: Всичко, което искате да направите, е да остана тук на земята

EN: Get lost in the night and dance like there's no tomorrow
BG: Разкарай се през нощта и танцува като че няма утре

EN: Don't care about the sunrise, somebody please just hit the lights
BG: Не ме е грижа за изгрева на слънцето, някой моля просто да натиснете'светлините

EN: All I wanna do is dance like there's no tomorrow
BG: Всичко, което искате да направите, е да танцува като там не е утре

EN: Today just wasn't my day, everyone's getting me so fed up
BG: Днес просто не беше моят ден, всеки един да ме така дошло до гуша

EN: I've gotta find a way, I know what can make me feel better
BG: Аз трябва да намеря начин, аз знам какво може да ме карат да се чувстват по-добре

EN: Stepping out in my best, looking hotter than ever
BG: Излизайки в най-добрите ми, търси по-горещо от всякога

EN: Wherever the party is that's where I'll be in a second
BG: Винаги, когато страната е, че на мястото, където ще бъде във втора

EN: I'm so ready to move my body, forget about all my problems
BG: Толкова съм готов да се движи тялото си, да забравите за всичките си проблеми

EN: When I hear my song I'ma lose control, h-here I go
BG: Когато чуя моята песен съм Губя контрол, з-ето до къде стигнах

EN: All I wanna do is stay right here on the floor
BG: Всичко, което искате да направите, е да остана тук на земята

EN: Get lost in the night and dance like there's no tomorrow
BG: Разкарай се през нощта и танцува като че няма утре

EN: Don't care about the sunrise, somebody please just hit the lights
BG: Не ме е грижа за изгрева на слънцето, някой моля просто да натиснете'светлините

EN: All I wanna do is dance like there's no tomorrow
BG: Всичко, което искате да направите, е да танцува като там не е утре

EN: I'm loving the atmosphere, feels like I'm floating in heaven
BG: Обичам атмосферата, чувствам се сякаш съм плаващи в небето

EN: The music's all in my ear, taking over me, my heart's racing
BG: Музиката е всичко в ухото ми, като ме, сърцето ми състезания

EN: Feeling so Hollywood, how I got everybody staring
BG: Чувствайки се толкова Холивуд, как съм попаднал всеки гледаше

EN: Their eyes are the cameras and I'm loving all the attention
BG: Очите им са камерите и съм любящ цялото внимание

EN: Get up, 'bout to move my body, forget about all my problems
BG: Ставай, ще кажеш да се движи тялото си, да забравите за всичките си проблеми

EN: They're playing our song, I'ma lose control, h-here I go
BG: Те играят нашата песен, аз съм Губя контрол, з-ето до къде стигнах

EN: All I wanna do is stay right here on the floor
BG: Всичко, което искате да направите, е да остана тук на земята

EN: Get lost in the night and dance like there's no tomorrow
BG: Разкарай се през нощта и танцува като че няма утре

EN: Don't care about the sunrise, somebody please just hit the lights
BG: Не ме е грижа за изгрева на слънцето, някой моля просто да натиснете'светлините

EN: All I wanna do is dance like there's no tomorrow
BG: Всичко, което искате да направите, е да танцува като там не е утре

EN: Please DJ, don't say it's the last call
BG: Моля, DJ, не казвам, че това е последното повикване

EN: 'Cause I know what it means
BG: Защото знам какво означава

EN: And I don't want you to play no slow song
BG: И аз не искам да играя не бавна песен

EN: I'm still building the nerve to talk to that guy
BG: Аз съм все още изграждането на нервните да говоря с този човек

EN: Just give me another song and make it right
BG: Дай ми само още една песен и оправя всичко

EN: All I wanna do is stay right here on the floor
BG: Всичко, което искате да направите, е да остана тук на земята

EN: Get lost in the night and dance like there's no tomorrow
BG: Разкарай се през нощта и танцува като че няма утре

EN: Don't care about the sunrise, somebody please just hit the lights
BG: Не ме е грижа за изгрева на слънцето, някой моля просто да натиснете'светлините

EN: All I wanna do is dance like there's no tomorrow
BG: Всичко, което искате да направите, е да танцува като там не е утре

EN: All I wanna do is stay right here on the floor
BG: Всичко, което искате да направите, е да остана тук на земята

EN: Get lost in the night and dance like there's no tomorrow
BG: Разкарай се през нощта и танцува като че няма утре

EN: Don't care about the sunrise, somebody please just hit the lights
BG: Не ме е грижа за изгрева на слънцето, някой моля просто да натиснете'светлините

EN: All I wanna do is dance like there's no tomorrow
BG: Всичко, което искате да направите, е да танцува като там не е утре