Artist: 
Search: 
Paul Wall - I'm On Patron lyrics (Bulgarian translation). | I'm on Patron, I just took some shots to tha dome
, I'm gone, so gone, so yo, can I get a ride...
04:23
video played 731 times
added 8 years ago
Reddit

Paul Wall - I'm On Patron (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm on Patron, I just took some shots to tha dome
BG: Аз съм на Патрон, просто някои шансове да THA купол

EN: I'm gone, so gone, so yo, can I get a ride home?
BG: Мен ме няма, така че няма, така че йо, мога да получа дома колата?

EN: I'm on Patron, I just took some shots to tha dome
BG: Аз съм на Патрон, просто някои шансове да THA купол

EN: I'm gone, so gone, so yo, can I get a ride home?
BG: Мен ме няма, така че няма, така че йо, мога да получа дома колата?

EN: Hey wat it do, I'm on like a light switch
BG: Ей Уот го направи, аз съм като ключа за лампата

EN: My wrist well froze up like a computer glitch
BG: Китката ми и замръзнали като компютър бъг

EN: I'm drinkin' 151 karaboolu, take nine gone get it jumpin'
BG: Аз съм пия'151 karaboolu, направи девет няма да го Jumpin '

EN: Like a kangaroo is it cho birthday, let's go on have
BG: Като кенгуру е то чо рожден ден, нека да продължим да

EN: A shot or two, my partner Glu, you put me on to somethin' new
BG: А отстреляни или две, партньорът ми Glu, че ме пускат на нещо ново

EN: Snuck in a gallon of lemonade from chic-fil-a
BG: Промъкнах се в един галон на лимонада от шик-ФИЛ-а

EN: Mix it up with this a rokin', we gona party
BG: Смесете го с това е Rokin, ние gona страна

EN: I'm lookin' for a hot girl that like ta ay bay, bay, bay
BG: Аз търся за готината мацка, че като залива TA О, залив, залив

EN: Come out and play let's see ya shake it this way
BG: Излезте и играйте нека да видим те го разклатете този начин

EN: That Patron clear as day, I'm on that hard
BG: Това Патрон ясно като бял ден, аз съм на толкова трудно

EN: I'm getting' lit wit my dawgs havin' a party with
BG: Аз съм се'свети остроумие ми dawgs има среща" партия с

EN: Their brods
BG: Техните brods

EN: I'm on Patron, I just took some shots to tha dome
BG: Аз съм на Патрон, просто някои шансове да THA купол

EN: I'm gone, so gone, so yo, can I get a ride home?
BG: Мен ме няма, така че няма, така че йо, мога да получа дома колата?

EN: I'm on Patron, I just took some shots to tha dome
BG: Аз съм на Патрон, просто някои шансове да THA купол

EN: I'm gone, so gone, so yo, can I get a ride home?
BG: Мен ме няма, така че няма, така че йо, мога да получа дома колата?

EN: Gone and poppin' another bottle, get this party to crakin'
BG: Да изчезнеш и Poppin 'друга бутилка, вземи тази страна на crakin'

EN: All these barby doll models make the champs start backin'
BG: Всички тези модели Barby кукла направи шампиони началото backin'

EN: 550's everywhere nothing can't depend it, he's on his fifth premiere
BG: 550 е навсякъде нищо не може да го зависи, той е на петия си премиера

EN: At seven, it ain't even eleven
BG: На седем, тя дори не е единайсет

EN: Thug boss slim thug drikin' GPO
BG: шеф Thug тънък drikin гангстер'GPO

EN: Greygoose, Patron and orange juice, po' me som mo'
BG: Greygoose, патрон и портокалов сок, PO ме SOM Mo '

EN: Now box and poppy Joe just ordered the rose mo
BG: Сега кутия и мак Джо просто подредени розата п

EN: Drunkin' duces to my partner, how I see him big go
BG: duces Drunkin да партньора ми, как да го видя голяма отидете

EN: I'm loaded like a full clip, leanin' like a sinkin' ship
BG: Аз съм зареден като пълноправен клип, leanin'като sinkin" кораб

EN: Lit up like a Christmas tree, how much throwd up can I get
BG: Свети като коледна елха, колко throwd се да получа

EN: C Stone and Lil' C bringin' out the eager bomb
BG: С камък и Lil 'C Кара се на нетърпеливи бомба

EN: If I get pulled over, DJ Jonny can pay my bond off
BG: Ако получа спрях, DJ Джони да платя връзка на разстояние

EN: I'm on Patron, I just took some shots to tha dome
BG: Аз съм на Патрон, просто някои шансове да THA купол

EN: I'm gone, so gone, so yo, can I get a ride home?
BG: Мен ме няма, така че няма, така че йо, мога да получа дома колата?

EN: I'm on Patron, I just took some shots to tha dome
BG: Аз съм на Патрон, просто някои шансове да THA купол

EN: I'm gone, so gone, so yo, can I get a ride home?
BG: Мен ме няма, така че няма, така че йо, мога да получа дома колата?

EN: I keep bumpin' into people, say man my bad
BG: Държа bumpin'в хората, да речем мъж ми лошо

EN: I'm intoxicated a tad and the DJ had to be
BG: Аз съм леко пиян и DJ трябваше да бъде

EN: Miskin' Mike and Scad, my family gettin' slammed
BG: Miskin'Майк и сафрид, моето семейство на път да станат провалихме

EN: Needs a cool wages bought around another damn grand
BG: Нужди на хладно заплати закупени около друга дяволите гранд

EN: Man I'm so throwed, I can't think
BG: Човек аз съм толкова throwed, не мога да мисля

EN: Who the hell been puttin' they lips on my drink
BG: Кой, по дяволите, е puttin'те устните на питието си

EN: What the hell the waitress doin' wit my change
BG: Какво, по дяволите, сервитьорката правиш остроумие промяната ми

EN: Maybe some Red Bull will help you sober up
BG: Може би някои Ред Бул ще ви помогне да изтрезнее

EN: Matter fact, mix it wit this Greygoose in my cup
BG: Материята факта, смесете го с такива Greygoose в чашата ми

EN: I can barely stand up, I'm about to throw up
BG: Трудно ми е да се изправя, аз съм на път да повърна

EN: If you can't roll with the big dawgz go hang wit the pups
BG: Ако не можете да победим с голяма dawgz отида виси остроумие на малките

EN: I'm on Patron, I just took some shots to tha dome
BG: Аз съм на Патрон, просто някои шансове да THA купол

EN: I'm gone, so gone, so yo, can I get a ride home?
BG: Мен ме няма, така че няма, така че йо, мога да получа дома колата?

EN: I'm on Patron, I just took some shots to tha dome
BG: Аз съм на Патрон, просто някои шансове да THA купол

EN: I'm gone, so gone, so yo, can I get a ride home?
BG: Мен ме няма, така че няма, така че йо, мога да получа дома колата?