Artist: 
Search: 
Paul Van Dyk - The Other Side (feat. Wayne Jackson) lyrics (Bulgarian translation). | When this broken through
, I will comfort you
, When I wake my tongue is tied
, Daylight brings the...
03:50
video played 992 times
added 7 years ago
Reddit

Paul Van Dyk - The Other Side (feat. Wayne Jackson) (Bulgarian translation) lyrics

EN: When this broken through
BG: Когато това се преборили

EN: I will comfort you
BG: Аз ще ви комфорт

EN: When I wake my tongue is tied
BG: Когато се събуждам езика ми е обвързан

EN: Daylight brings the great divide
BG: Лятно носи голямо разделение

EN: Weeping like the rain
BG: Плачат като дъжд

EN: Whispering your name
BG: Шепне името си

EN: Long to be reunified
BG: Дълъг, за да бъдат обединени

EN: Believe the sun will rise
BG: Вярвам, че слънцето ще изгрее

EN: When I reach the light
BG: Когато се достигне светлината

EN: I will see you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: I'm sure the sun will shine
BG: Аз съм сигурен, че слънцето ще изгрее

EN: When I reach the light
BG: Когато се достигне светлината

EN: I will see you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: See you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: When I close my eyes
BG: Когато затворя очите си

EN: See you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: When I close my eyes
BG: Когато затворя очите си

EN: See you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: When I close my eyes
BG: Когато затворя очите си

EN: See you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: When I close my eyes
BG: Когато затворя очите си

EN: Speeding City lights
BG: Ускоряване градските светлини

EN: Leave me weak tonight
BG: Оставете ме слаб довечера

EN: Oh I miss your warmth inside
BG: О ми липсва вашата топлина вътре

EN: Stars came out to shine
BG: Звезди, излезе да обувки

EN: Across the waterline
BG: По водолинията

EN: I can feel you on the other side
BG: Аз може да се чувствате от другата страна

EN: See you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: When I close my eyes and I reach the light
BG: Когато затворя очите си и аз до светлината

EN: See you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: When I close my eyes
BG: Когато затворя очите си

EN: See you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: When I close my eyes and I reach the light
BG: Когато затворя очите си и аз до светлината

EN: See you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: When I closed my eyes
BG: Когато затворих очите си