Artist: 
Search: 
Reddit

Patrizio Buanne - Luna Mezz 'O Mare lyrics

Luna Mezz 'O Mare

C'e la luna mezz'o mare Mamma mia me maritari,
Figghia mia, a cu ta ddari Mamma mia pensaci tu'
Si ti dugnu pisciaiolu (Se te piglia t' o pescaiole)
Iddu va, iddu veni
sembe lu pisci in mano tene
C'e la luna mezz'o mare Mamma mia me maritari,
Figghia mia, a cu ta ddari Mamma mia pensaci tu'
Si ti dugnu pisciaiolu
Iddu va, iddu veni
sembe lu pisci in mano tene
Si ci piglia la fantasia
Ti pisciulia a figghia mia.
Refrain:
ue Mamma, me voglio marita
ue Mamma quand e bella baccala.
ue Mamma piscia fritta baccala.
Me vogliu na gualgliotte che mi voglia maritar
C'e la luna mezz'o mare Mamma mia me maritari,
Figlia mia, a cu te dari Mamma mia pensaci tu'
Si ti duniu o muradoriIddu va, iddu veni
La cazola in manu tene.
Se ci incapala fantasia (sei ci chiara la fantasia )
Te cazolia la figghia mia.
Chorus...