Artist: 
Search: 
Reddit

Pato Fu - Made In Japan lyrics

Ningen wa imamade osoroshimeni attekita
Atsui genbakuo hitoride uketa Nippon
Yokute yasukute kireina shouhin wo

Sekai ni utteiru,
Genbaku no adao kaeshiteiru
Honmono no amerikasei no amplio
Akete bikkuri,
Hotondo no buhin wa nihonsei

Watashi wa omotta no aa shikataganai

Made In Japan!
Made In Japan!
Made In Japan!

Projekuto ni wa himitsugaaru
Kore wa nasa ga kaiketsusuru
Korede watashi wa anshinda,
Nasa wa itsumo watashitachi no yoko ni tsuiteiru

Made In Japan!
Made In Japan!
Made In Japan!

Korede watashi wa anshinda,
Nasa wa itsumo watashitachi no yoko ni tsuiteiru