Artist: 
Search: 
Pat Benatar - Invincible lyrics (Bulgarian translation). | This bloody road remains a mystery.
, This sudden darkness fills the air.
, What are we waiting for...
04:17
video played 187 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Pat Benatar - Invincible (Bulgarian translation) lyrics

EN: This bloody road remains a mystery.
BG: Този кървав път остава мистерия.

EN: This sudden darkness fills the air.
BG: Това внезапно мрак изпълва въздуха.

EN: What are we waiting for ?
BG: Какво чакаме?

EN: Won't anybody help us ?
BG: Няма никого да ни помогне?

EN: What are we waiting for ?
BG: Какво чакаме?

EN: We can't afford to be innocent
BG: Ние не може да си позволи да бъде невинен

EN: Stand up and face the enemy.
BG: Изправи се и лицето на врага.

EN: It's a do or die situation - we will be invincible.
BG: Това е действие или умират ситуация - ние ще бъдем непобедими.

EN: This shattered dream you cannot justify.
BG: Разби тази мечта не може да оправдае.

EN: We're gonna scream until we're satisfied.
BG: Ние ще крещя, докато ние сме доволни.

EN: What are we running for ? We've got the right to be angry.
BG: Какво ще бяга за? Имаме право да се сърдиш.

EN: What are we running for when there's nowhere we can run to anymore ?
BG: Какво ще бяга за когато има къде можем да тичам към вече?

EN: We can't afford to be innocent
BG: Ние не може да си позволи да бъде невинен

EN: Stand up and face the enemy.
BG: Изправи се и лицето на врага.

EN: It's a do or die situation - we will be invincible.
BG: Това е действие или умират ситуация - ние ще бъдем непобедими.

EN: And with the power of conviction there is no sacrifice.
BG: И със силата на убеждението там не е жертва.

EN: It's a do or die situation - we will be invincible.
BG: Това е действие или умират ситуация - ние ще бъдем непобедими.

EN: Won't anybody help us ?
BG: Няма никого да ни помогне?

EN: What are we running for when there's nowhere
BG: Какво ще бяга за когато има къде

EN: Nowhere we can run to anymore ?
BG: Никъде не можем да тичам към вече?

EN: We can't afford to be innocent
BG: Ние не може да си позволи да бъде невинен

EN: Stand up and face the enemy.
BG: Изправи се и лицето на врага.

EN: It's a do or die situation - we will be invincible.
BG: Това е действие или умират ситуация - ние ще бъдем непобедими.

EN: And with the power of conviction there is no sacrifice.
BG: И със силата на убеждението там не е жертва.

EN: It's a do or die situation - we will be invincible.
BG: Това е действие или умират ситуация - ние ще бъдем непобедими.

EN: We can't afford to be innocent
BG: Ние не може да си позволи да бъде невинен

EN: Stand up and face the enemy.
BG: Изправи се и лицето на врага.

EN: It's a do or die situation - we will be invincible.
BG: Това е действие или умират ситуация - ние ще бъдем непобедими.

EN: We can't afford to be innocent
BG: Ние не може да си позволи да бъде невинен

EN: Stand up and face the enemy.
BG: Изправи се и лицето на врага.

EN: It's a do or die situation - we will be invincible.
BG: Това е действие или умират ситуация - ние ще бъдем непобедими.