Artist: 
Search: 
Reddit

Parakletos - Frestelsen lyrics

Ut i öknen skall jag vandra för att fasta och då
Frestelserna möta när Frestaren mot mig gå
Här kommer ljusets ängel, här är Anklagaren
Den vackraste av dem alla har kommit igen

"Jag ser att du är hungrig efter fasta lång
Min vän, jag önskar att jag kunde hjälpa dig en gång
Jag ser att denna hunger håller på att bli din död
Så gör nu för din egen skull denna sten till bröd"
"Människan ska inte leva endast av bröd
Och jag ska inte lindra denna min egna nöd
Människan ska leva av Gud Faderns helga ord
Och snart i himmelens rike jag ska äta vid hans bord"

"Beskåda denna staden, fagrast i Israels land
Hoppa ner från templets mur, du är trygg i änglars hand
Du ska inte skada dig, så har ju Herren sagt
Så visa mig nu Människoson att du har Faderns makt"
"Jag Faderns makt använda när han talar till mig så
Men prövar inte Herren Gud trots löftena jag få
Min förtröstan går till honom som skapat denna prakt
Jag kommer inte någonsin att gå i egen makt"

"Se omkring dig Människoson se rikena på vår jord
Allt detta ska bli ditt om du lyssnar till mitt ord
Fall ned på knä och tillbe mig änglars klara ljus
Din ska bli all ära och allt makt, känn dess rus"
"Försvinn ifrån mig Satan, du mörkrets ängel är
och mörkret det fördrives när ljuset kommer när
Från himmelens härlighet du kastades ut
Och du din dom ska få när allt detta är slut"