Artist: 
Search: 
Pain - Follow Me (feat. Anette Olzon) lyrics (Bulgarian translation). | Follow Me! 
, 
, Good luck has never been my friend 
, I've always been the fool 
, Please don't...
04:14
video played 321 times
added 7 years ago
Reddit

Pain - Follow Me (feat. Anette Olzon) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Follow Me!
BG: Следвай ме!

EN: Good luck has never been my friend
BG: Добър щастие никога не е бил моя приятел

EN: I've always been the fool
BG: Аз винаги съм бил глупак

EN: Please don't follow shadows of mine
BG: Моля не се следват сенки на мина

EN: 'Cause the time is running out for me
BG: Защото времето изтича за мен

EN: I walk in the path of a misfits blood
BG: Вървя по пътеката на misfits кръв

EN: No compass can stare my way
BG: Не компас да зяпам моя начин

EN: No light at the end of the tunnel
BG: Няма светлина в края на тунела

EN: And time is running out for me
BG: И времето изтича за мен

EN: No gold at the end of the rainbow
BG: Не злато в края на дъгата

EN: No high hopes, dreams deceive
BG: Няма големи надежди, мечти мами

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: The trouble seems to always wanna
BG: Проблемът изглежда винаги искате да

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: It has let me down so far so why don't you
BG: То е нека надолу досега така че защо не ви

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: The trouble seems to always wanna
BG: Проблемът изглежда винаги искате да

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: It has let me down so far so why don't you
BG: То е нека надолу досега така че защо не ви

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: I walk in the path of a misfits blood
BG: Вървя по пътеката на misfits кръв

EN: No compass can stare my way
BG: Не компас да зяпам моя начин

EN: No light at the end of the tunnel
BG: Няма светлина в края на тунела

EN: And time is running out for me
BG: И времето изтича за мен

EN: No gold at the end of the rainbow
BG: Не злато в края на дъгата

EN: No high hopes, dreams deceive
BG: Няма големи надежди, мечти мами

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: The trouble seems to always wanna
BG: Проблемът изглежда винаги искате да

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: It has let me down so far so why don't you
BG: То е нека надолу досега така че защо не ви

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: The trouble seems to always wanna
BG: Проблемът изглежда винаги искате да

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: It has let me down so far so why don't you
BG: То е нека надолу досега така че защо не ви

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: The trouble seems to always wanna
BG: Проблемът изглежда винаги искате да

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: It has let me down so far so why don't you
BG: То е нека надолу досега така че защо не ви

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: The trouble seems to always wanna
BG: Проблемът изглежда винаги искате да

EN: Follow me
BG: Следвай ме

EN: It has let me down so far so why don't you
BG: То е нека надолу досега така че защо не ви

EN: Follow me
BG: Следвай ме