Artist: 
Search: 
Pac Div - Anti-Freeze lyrics (Bulgarian translation). | Pac Div, knuckle heads, nothing for you bucket heads
, Got my cheese, got my lettuce, now I need my...
03:57
video played 1,205 times
added 7 years ago
Reddit

Pac Div - Anti-Freeze (Bulgarian translation) lyrics

EN: Pac Div, knuckle heads, nothing for you bucket heads
BG: Pac дивизия, джолан глави, нищо за вас кофа глави

EN: Got my cheese, got my lettuce, now I need my fuckin bread
BG: Взех си сирене, имам зелена салата, сега ми трябва шибания хляб

EN: Word to baby Darrel boy I'm hot, Habenero keep my mind on my money
BG: Слово на момченце Даръл аз съм с гореща, Habenero запазя ума си на парите си

EN: and my eye on the sparrow
BG: и едното ми око на врабче

EN: mama I'm the coldest, just from my apparel
BG: мама аз съм най-студените, просто от моя облекло

EN: feeling like I'm Moses flyer than a pharaoh
BG: Чувствам се сякаш съм Моисей лоялни клиенти от фараона

EN: Tired of all you posers, tired of all you weirdos
BG: Уморен от всичко, което позьори, уморен от всичко, което weirdos

EN: Tired of all you hoes leaving make up on my pillows
BG: Уморен от всичко, което правят мотики напускане в моя възглавници

EN: Shout out my latinos, let's count this denero
BG: Shout ми латиноамериканци, нека този брой denero

EN: all my niggas eat now, I'm not talking Karo's
BG: всички мои негри ям сега, аз не говоря Каро е

EN: Look at all these O's, no, look at all these zeros
BG: Вижте всички тези О, не, погледнете всички тези нули

EN: I do hella shows, I got cheese like
BG: Правя Хела показва, аз имам като сирене

EN: Hello world, hello girls, hello fans, hello haters
BG: Здравей свят, здравей момичета, здравей фенове, здравей мразят

EN: We the holy celebrating, number one, one
BG: В момента светът празнува, номер едно, един

EN: No they can't stop us, they can't fade us
BG: Не че не може да ни спре, те не могат да ни избледняват

EN: they can't drop us, they can't break us
BG: те не могат да ни напишете, те не могат да ни почивка

EN: We gonna break this motherf-cker till we're done
BG: Ние ще се разбие motherf-cker докато не приключите

EN: Cooler than anti freeze, damn it these rappers need a better scene
BG: Cooler от анти замразяване, по дяволите тези рапъри трябва по-добра сцена

EN: Happening since the ..had a dream,
BG: Явлението, тъй като .. Сънувах,

EN: Cooler than anti freeze, damn it these rappers need a better scene
BG: Cooler от анти замразяване, по дяволите тези рапъри трябва по-добра сцена

EN: Happening since the ..had a dream,
BG: Явлението, тъй като .. Сънувах,

EN: Cooler than, cooler than, cooler than, cooler than, cooler than,Let yo all buy in place then we take them home
BG: Cooler от, по-хладна от, по-хладна от, по-хладна от, по-хладна от Да йо всички купуват на място след това ги отнасят вкъщи

EN: Sean Paul and is all they take take bone
BG: Шон Пол и всички те да вземат кости

EN: Sat back keep game then we break the code
BG: Облегна се поддържа игра след това нарушава Правилата

EN: This' the type of fire can't control
BG: Тази'на вида пожар, не може да контролира

EN: Play the world, shake them all
BG: Възпроизвеждане на света, разклаща всички тях

EN: Now it's all grizzly, keep Brooklyn now I'm all
BG: Сега всичко е гризли, имайте Бруклин сега съм всички

EN: Ricky .. flashing on point Ashley
BG: Рики .. мига на точка Ашли

EN: Coming up I was influenced by some
BG: Очаквайте бях повлиян от някои

EN: Homie got them action figures, homie you can't match the figures
BG: Homie ли ги фигурки, Homie не могат да се сравняват данните

EN: You ain't really that tough, homie that's the liquor
BG: Не е чак толкова труден, Homie това е алкохол

EN: talking fast like you got the twister
BG: говори бързо като имаш на Twister

EN: Give a f-ck about I go bang their sister
BG: Дайте е-СК за отида взрив си сестра

EN: another blunt rapping twister, another story told
BG: друг тъп Twister рапиране, друг разказ

EN: a new motel packed that play that
BG: нов мотел опаковани, които играят, че

EN: coming through your audio, switch it like a audible
BG: идва чрез аудио, включете го като звуков

EN: run it like it's cardio, take it to the body yo
BG: стартирайте го, като това е кардио, занесете го за тялото йо

EN: Cooler than anti freeze, damn it these rappers need a better scene
BG: Cooler от анти замразяване, по дяволите тези рапъри трябва по-добра сцена

EN: Happening since the ..had a dream,
BG: Явлението, тъй като .. Сънувах,

EN: Cooler than anti freeze, damn it these rappers need a better scene
BG: Cooler от анти замразяване, по дяволите тези рапъри трябва по-добра сцена

EN: Happening since the ..had a dream,
BG: Явлението, тъй като .. Сънувах,

EN: Cooler than, cooler than, cooler than, cooler than, cooler than,
BG: Cooler от, по-хладна от, по-хладна от, по-хладна от, по-хладна от,

EN: Listen, I ain't about drama so I flip my peace sign up
BG: Слушай, не става дума за драма, така че флип ми мир се регистрирате

EN: This is south beat but I grew up on east siders
BG: Това е юг победи, но съм израснал на изток siders

EN: popping like we got the grease right up
BG: мак като ние имаме грес чак

EN: Looking for a atl ... own me 5 bucks, eyes up, eyes up
BG: Търсена за ATL ... собствените ми 5 долара, очите се, очите се

EN: That is not my wallet miss, yeah, I'm big headed but don't make it so obvious
BG: Това не е моят портфейл липсваш, да, аз съм голям начело, но не го прави толкова очевидна

EN: I'm traveling the globe now, working on my politics
BG: Аз съм обикаля света в момента, да работя върху политиката

EN: Running for head of the state on my barrack
BG: Бягане за главата на държавата, на моя бараката

EN: cut your f-cking head on the plate on barrack
BG: отрежа е-cking глава върху плоча на бараката

EN: every first I murder I don't care what the topic is
BG: всеки първи убийство аз не ми пука каква е темата е

EN: got a few mistress down in texas that I probably with
BG: имам няколко любовници в Тексас, че най-вероятно с

EN: all of them is winners and I coast them like
BG: всички от тях е победител и аз ги харесвам бряг

EN: pop the Chris no wait up, pop that smart
BG: пукане на Крис не чакай, поп, че смарт

EN: thing is sober just in case I gotta dive in shark water
BG: нещо, което е трезвен само в случай, че трябва да се потопите в акула вода

EN: lady killer, heart robber, stick em quite and leave them out released
BG: дама убиец, сърцето разбойник, придържайте ги доста и да ги пропуснете освободен

EN: and I am peaced is like a siameze, gone
BG: и аз съм peaced е като siameze, отиде

EN: Cooler than anti freeze, damn it these rappers need a better scene
BG: Cooler от анти замразяване, по дяволите тези рапъри трябва по-добра сцена

EN: Happening since the ..had a dream,
BG: Явлението, тъй като .. Сънувах,

EN: Cooler than anti freeze, damn it these rappers need a better scene
BG: Cooler от анти замразяване, по дяволите тези рапъри трябва по-добра сцена