Artist: 
Search: 
PSYCLON NINE - Use Once And Destroy lyrics (Bulgarian translation). | D E F I L E 
, M E 
, She'll say and she'll scream 
, D E F I L E 
, M E 
, From untouched to...
03:35
video played 247 times
added 4 years ago
Reddit

PSYCLON NINE - Use Once And Destroy (Bulgarian translation) lyrics

EN: D E F I L E
BG: D E F I L E

EN: M E
BG: M E

EN: She'll say and she'll scream
BG: Тя ще каже и тя ще крещи

EN: D E F I L E
BG: D E F I L E

EN: M E
BG: M E

EN: From untouched to unclean
BG: От девствена до нечисто

EN: Just a pretty little whore
BG: Просто доста малко курва

EN: fucking used up so dirty so filthy so sore
BG: толкова шибан използвал мръсни толкова гнусна така жестоко

EN: They say discard after use
BG: Те казвам изхвърли след употреба

EN: what's it worth when it's laying in the gutter from the abuse
BG: това, което заслужава когато той е полагане в канавката от злоупотреба

EN: It's drunken on the blood of the saints
BG: Той е пиян от кръвта на светиите

EN: the souls of all your saviours surely run through its veins
BG: душите на всички ви избавители сигурно тече през вените си

EN: shedding skin, giving all 'til it's gone
BG: проливането на кожата, дава всички по-рано той е отишло

EN: a feather for a lover 'til it's stripped and left for carrion
BG: перо за любовник 'til е обелена и заминава за мърша

EN: D E F I L E
BG: D E F I L E

EN: M E
BG: M E

EN: She'll say and she'll scream
BG: Тя ще каже и тя ще крещи

EN: D E F I L E
BG: D E F I L E

EN: M E
BG: M E

EN: From untouched to unclean
BG: От девствена до нечисто

EN: It looks just like you're praying from so low down on your knees
BG: Тя изглежда точно както сте се моли от толкова ниско долу на колене

EN: a kiss from the wretched maw filled to the brim with their impurities
BG: една целувка от нещастни паст напълнена до ръба с техните примеси

EN: Were their love for the worthless
BG: Са любовта си към безполезно

EN: we would only be here just to appease
BG: Ние само ще се тук само, за да успокои

EN: praising to the angels call to the devils fall
BG: хвали на ангелите призива за дяволи падат

EN: to the harlots disease
BG: на блудниците болестта

EN: They want to feel its pale and white skin
BG: Те искат да се чувстват му бледо и бяла кожа

EN: They want to take its flesh
BG: Те искат да вземат своята плът

EN: now, come hither
BG: Сега Ела тука

EN: Upon their tongues its poison, its sin
BG: При езиците си отровата й, нейните грях

EN: they want to drink its wine
BG: те искат да пие неговото вино

EN: now, come hither
BG: Сега Ела тука

EN: They give their praise to its abhorrent scars
BG: Те да си хвалят своите ужасяващи белези

EN: wish upon its stars
BG: Wish по своите звезди

EN: now, come hither
BG: Сега Ела тука

EN: They want a taste of the whore they want to taste of its sores
BG: Те искат вкус на курва, те искат да опитат от раните си

EN: until its screaming for more
BG: докато си крещи за повече

EN: so come hither
BG: Така дойде тука

EN: D E F I L E
BG: D E F I L E

EN: M E
BG: M E

EN: She'll say and she'll scream
BG: Тя ще каже и тя ще крещи

EN: D E F I L E
BG: D E F I L E

EN: M E
BG: M E

EN: From untouched to unclean
BG: От девствена до нечисто