Artist: 
Search: 
P!nk - Try (On The X Factor UK) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Ever wonder about what he’s doing 
, How it all turned to lies 
, Sometimes I think that it’s...
05:13
video played 111 times
added 4 years ago
Reddit

P!nk - Try (On The X Factor UK) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ever wonder about what he’s doing
BG: Все се чудя за какво прави

EN: How it all turned to lies
BG: Как всичко се обърна към лъжи

EN: Sometimes I think that it’s better to never ask why
BG: Понякога си мисля, че това е по-добре да не питат защо

EN: Where there is desire
BG: Където има желание

EN: There is gonna be a flame
BG: Там ще бъде пламък

EN: Where there is a flame
BG: Където има пламък

EN: Someone’s bound to get burned
BG: Някой е длъжен да се изгори

EN: But just because it burns
BG: Но само защото тя изгаря

EN: Doesn’t mean you’re gonna die
BG: Не значи ще умре

EN: You’ve gotta get up and try try try
BG: Вие сте трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: Gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: You gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: Eh, eh, eh
BG: Нали нали, нали

EN: Funny how the heart can be deceiving
BG: Странно е как сърцето може да се излъже

EN: More than just a couple times
BG: Повече от два пъти

EN: Why do we fall in love so easy
BG: Защо ние да се влюби в толкова лесно

EN: Even when it’s not right
BG: Дори когато тя не е прав

EN: Where there is desire
BG: Където има желание

EN: There is gonna be a flame
BG: Там ще бъде пламък

EN: Where there is a flame
BG: Където има пламък

EN: Someone’s bound to get burned
BG: Някой е длъжен да се изгори

EN: But just because it burns
BG: Но само защото тя изгаря

EN: Doesn’t mean you’re gonna die
BG: Не значи ще умре

EN: You’ve gotta get up and try try try
BG: Вие сте трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: Gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: You gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: Ever worried that it might be ruined
BG: Някога притеснен, че тя може да бъде разрушен

EN: And does it make you wanna cry?
BG: И го направи ли да плача?

EN: When you’re out there doing what you’re doing
BG: Когато сте там правиш това, което правите

EN: Are you just getting by?
BG: Просто получавате?

EN: Tell me are you just getting by by by
BG: Кажи ми само получавате

EN: Where there is desire
BG: Където има желание

EN: There is gonna be a flame
BG: Там ще бъде пламък

EN: Where there is a flame
BG: Където има пламък

EN: Someone’s bound to get burned
BG: Някой е длъжен да се изгори

EN: But just because it burns
BG: Но само защото тя изгаря

EN: Doesn’t mean you’re gonna die
BG: Не значи ще умре

EN: You’ve gotta get up and try try try
BG: Вие сте трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: Gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: You gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: Gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: Gotta get up and try try try
BG: Трябва даи се опитайте да опитате опитайте

EN: You gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: Gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: You gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте

EN: Gotta get up and try try try
BG: Трябва да се изправи и да се опитаме опитайте опитайте