Artist: 
Search: 
Ozzy Osbourne - Waiting For Darkness lyrics (Bulgarian translation). | Waiting for darkness
, Why doesn't anybody see now?
, Deafened by silence
, Why doesn't anybody...
05:14
video played 1,433 times
added 6 years ago
Reddit

Ozzy Osbourne - Waiting For Darkness (Bulgarian translation) lyrics

EN: Waiting for darkness
BG: Чакащи за тъмнина

EN: Why doesn't anybody see now?
BG: Защо не някой вижда сега?

EN: Deafened by silence
BG: Заглушавам до мълчание

EN: Why doesn't anybody hear?
BG: Защо не чувам никого?

EN: I'm waiting for darkness
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината

EN: Playing with fire
BG: Играя с огън

EN: But they're screaming
BG: Но те бъдат крещи

EN: When they're burned, yeah
BG: Когато те са изгорени, да

EN: Out of the sunlight
BG: От слънчевата светлина

EN: Hasn't anybody learned
BG: Не е научил някой

EN: I know what they'll find
BG: Аз знам какво ще намерите

EN: It's in their mind
BG: Тя е в ума си

EN: It's what they want to see
BG: Това е, което те искат да видят

EN: Spare me from the light
BG: 5.10 От светлината

EN: Here comes the night
BG: Тук идва нощ

EN: And here I'll stay
BG: И тук аз ще остана

EN: Waiting for darkness
BG: Чакащи за тъмнина

EN: I'm waiting for darkness
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината

EN: I'm waiting for darkness
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината

EN: I'm waiting for darkness
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината

EN: Promise me rebirth
BG: Обещай ми прераждане

EN: And then you tear me from the womb
BG: И след това ме скъса от утробата

EN: Give me my freedom
BG: Да ми даде ми свобода

EN: And then you lock me in a tomb
BG: И тогава ме заключат в една гробница

EN: I know what they'll find
BG: Аз знам какво ще намерите

EN: It's in their mind
BG: Тя е в ума си

EN: It's what they want to see
BG: Това е, което те искат да видят

EN: Spare me from the light
BG: 5.10 От светлината

EN: Here comes the night
BG: Тук идва нощ

EN: And here I'll stay
BG: И тук аз ще остана

EN: Waiting for darkness
BG: Чакащи за тъмнина

EN: I'm waiting for darkness
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината

EN: You gotta believe, you gotta believe its true
BG: Трябва да вярваме, трябва да смятате, че си е вярно

EN: I'm waiting for darkness
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината

EN: I just can't conceive why darkness is overdue.
BG: Аз просто не може да зачене защо тъмнината е просрочено.

EN: I'm waiting for darkness
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината

EN: I'm waiting for darkness
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината

EN: I'm waiting for darkness
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината

EN: Who knows the answers
BG: Кой знае отговорите

EN: Is it friend or is it foe?
BG: Той е приятел или е враг?

EN: Don't ask me questions
BG: Не ме питай въпроси

EN: There are things you should not know
BG: Има неща, които трябва да знаете

EN: I know what they'll find
BG: Аз знам какво ще намерите

EN: It's in their mind
BG: Тя е в ума си

EN: It's what they want to see
BG: Това е, което те искат да видят

EN: Spare me from the light
BG: 5.10 От светлината

EN: Here comes the night
BG: Тук идва нощ

EN: And here I'll stay
BG: И тук аз ще остана

EN: Waiting for darkness
BG: Чакащи за тъмнина

EN: I'm waiting for darkness x7
BG: Аз съм на изчакване за тъмнината x 7