Artist: 
Search: 
Ozzy Osbourne - No More Tears lyrics (Bulgarian translation). | The light in the window is a crack in the sky
, A stairway to darkness in the blink of an eye
, A...
07:18
video played 3,257 times
added 6 years ago
Reddit

Ozzy Osbourne - No More Tears (Bulgarian translation) lyrics

EN: The light in the window is a crack in the sky
BG: Светлината в прозореца е пукнатина в небето

EN: A stairway to darkness in the blink of an eye
BG: Стълбище към тъмнината в миг на око

EN: A levee of tears to learn she'll never be coming back
BG: Дига от сълзи да научите тя ще никога не се върна

EN: The man in the dark will bring another attack
BG: Мъжът на тъмно ще донесе друга атака

EN: Your momma told you that you're not supposed to talk to strangers
BG: Майка ви е казал, че не бива да се говори с непознати

EN: Look in the mirror tell me do you think your life's in danger, ya
BG: Погледни се в огледалото ми кажете, смятате ли, че живота си в опасност, те

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: (No more tears, tears, tears
BG: (Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: No more tears, tears, tears)(for long version)
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи) (за дълга версия)

EN: Another day passes as the night closes in
BG: Друг ден минава като нощта затваря в

EN: The red light goes on to say it's time to begin
BG: Червена светлина продължава да се каже, че е време да започне

EN: I see the man around the corner waiting, can he see me?
BG: Аз виждам човек около ъгъла изчакване, той може да ме види?

EN: I close my eyes and wait to hear the sound of someone screaming here
BG: Затварям очи и чакам да чуя звука на някой крещи тук

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: (Spoken:)
BG: (Говори:)

EN: It's just a sign of the times
BG: Това е просто знак на времето

EN: Going forward in reverse.
BG: Върви напред на заден ход.

EN: Still, he who laughs last
BG: Все пак той, който се смее последен

EN: is just a hand in the bush.
BG: е само на ръка в храстите.

EN: So now that it's over can't we just say goodbye? bye bye Good bye
BG: Така че сега е над не може да просто казваме сбогом? чао чао чао

EN: I'd like to move on and make the most of the night
BG: Бих искал да се движи и се възползват максимално от нощта

EN: Maybe a kiss before I leave you this way
BG: Може би една целувка, преди да ви оставя по този начин

EN: Your lips are so cold I don't know what else to say
BG: Устните ти са толкова студено, аз не знам какво друго да кажа

EN: I never wanted it to end this way my love, my darling
BG: Никога не исках да свършва този начин моята любов, моята скъпа

EN: Believe me when I say to you in love I think I'm falling here
BG: Повярвайте ми, когато аз ви казвам в любовта, мисля, че аз съм попадат тук

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма повече сълзи, сълзи, сълзи

EN: No more tears, tears, tears
BG: Няма вечесълзи, сълзи, сълзи

EN: (spoken)
BG: (говори)

EN: He's just a hand in the bush
BG: Той е само на ръка в храстите