Artist: 
Search: 
Owl City - Vanilla Twilight lyrics (Bulgarian translation). | The stars lean down to kiss you
, And I lie awake and miss you
, Pour me a heavy dose of...
03:53
video played 2,998 times
added 8 years ago
Reddit

Owl City - Vanilla Twilight (Bulgarian translation) lyrics

EN: The stars lean down to kiss you
BG: Звездите постно надолу да те целуна

EN: And I lie awake and miss you
BG: И Лежа буден и ми липсваш

EN: Pour me a heavy dose of atmosphere
BG: Налейте ми тежка доза на атмосферата

EN: Cause I'll doze off safe and soundly
BG: Причина аз ще подремне Сейф и солидно

EN: But I'll miss your arms around me
BG: Но аз ще пропусна ръцете си около мен

EN: I'd send a postcard to you, dear
BG: Ще изпратя картичка за вас, скъпи

EN: Cause I wish you were here
BG: Причина, пожелавам ви са тук

EN: I'll watch the night turn light blue
BG: Аз ще гледам нощта посинеят светлина

EN: But it's not the same without you
BG: Но това не е същото без теб

EN: Because it takes two to whisper quietly
BG: Тъй като тя отнема два да шепнат тихо

EN: The silence isn't so bad
BG: Мълчанието не е толкова лошо

EN: Till I look at my hands and feel sad
BG: Докато аз гледам в ръцете ми и се чувствам тъжен

EN: Cause the spaces between my fingers
BG: Предизвика пространствата между пръстите ми

EN: Are right where yours fit perfectly
BG: Са прави, когато твоя се вписват перфектно

EN: I'll find repose in new ways
BG: Ще намеря покой по нови начини

EN: Though I haven't slept in two days
BG: Въпреки, че аз не съм спал от два дни

EN: Cause cold nostalgia chills me to the bone
BG: Причина студена носталгия ме тръпки на костта

EN: But drenched in vanilla twilight
BG: Но облян в ванилия здрач

EN: I'll sit on the front porch all night
BG: Аз ще седна на предната веранда цяла нощ

EN: Waist deep in thought because when
BG: Талията дълбоко в мисълта защото когато

EN: I think of you I don't feel so alone
BG: Аз мисля за теб аз не се чувствам толкова сам

EN: I don't feel so alone
BG: Аз не се чувствам толкова сам

EN: I don't feel so alone
BG: Аз не се чувствам толкова сам

EN: As many times as I blink
BG: Толкова пъти, колкото мига

EN: I'll think of you tonight
BG: Аз ще мисля за вас тази вечер

EN: (Tonight, tonight, tonight...)
BG: (Тази вечер, тази вечер, тази вечер...)

EN: I'll think of you tonight
BG: Аз ще мисля за вас тази вечер

EN: When violet eyes get brighter
BG: Когато получите светло виолетови очи

EN: And heavy wings grow lighter
BG: И тежки крила растат запалка

EN: I'll taste the sky and feel alive again
BG: Ще опитате небето и да се чувствам жив отново

EN: And I'll forget the world that I knew
BG: И аз да забравя на света, че аз знаех

EN: But I swear I won't forget you
BG: Но кълна се, аз няма да забравя

EN: Oh if my voice could reach back through the past
BG: О Ако Моят глас може да достигне през миналото

EN: I'd whisper in your ear:
BG: Аз бих шепот в ухото си:

EN: "Oh darling I wish you were here"
BG: "О Симеонов, пожелавам ви са тук"