Artist: 
Search: 
OutKast - Hey Ya lyrics (Bulgarian translation). | [Intro]
, One two three uh!
, 
, [Verse One - Andre 3000]
, My baby don't mess around
, Because she...
05:02
video played 2,711 times
added 9 years ago
Reddit

OutKast - Hey Ya (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro]
BG: [Intro]

EN: One two three uh!
BG: Едно Две Три ъ-ъ!

EN: [Verse One - Andre 3000]
BG: [Verse One - Андре 3000]

EN: My baby don't mess around
BG: Моето бебе не се забъркваш с около

EN: Because she loves me so
BG: Защото тя ме обича така

EN: And this I know for shooo..
BG: И това, което знам със shooo ..

EN: Uh, But does she really wanna
BG: Ъ-ъ, Но дали наистина искате да

EN: But can't stand to see me
BG: Но не мога да понасям да ме види

EN: Walk out the dooor..
BG: Излизам на dooor ..

EN: Don't try to fight the feelin'
BG: Не се опитвайте да се бори с чувства

EN: Because the thought alone is killing me right nooww..
BG: Тъй като мислех само ме убива право nooww ..

EN: Uh, thank god for mom and dad
BG: О, благодаря на Бога за мама и татко

EN: For sticking two together
BG: За залепване двете заедно

EN: 'Cause we don't know hooowww...
BG: Защото ние не знаем hooowww ...

EN: UH!
BG: UH!

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa..
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa ..

EN: Heeyy Yaaaaaaaa..
BG: Heeyy Yaaaaaaaa ..

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa..
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa ..

EN: Heeyy Yaaaaaaaa..
BG: Heeyy Yaaaaaaaa ..

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa..
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa ..

EN: Heeyy Yaaaaaaaa..
BG: Heeyy Yaaaaaaaa ..

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa..
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa ..

EN: Heeyy Yaaaaaaaa..
BG: Heeyy Yaaaaaaaa ..

EN: [Verse Two - Andre 3000]
BG: [Стих два - Андре 3000]

EN: You think you've got it
BG: Мислиш ли, че сте го

EN: Ohh, you think you've got it
BG: Ооо, вие смятате, че сте го

EN: But got it just don't get it
BG: Но имам просто не разбирам

EN: Till' there's nothing at
BG: До'няма нищо по

EN: AaaaaaaaAAAAAAAaaaaaaAAAAAAaaaaaallllll..
BG: AaaaaaaaAAAAAAAaaaaaaAAAAAAaaaaaallllll ..

EN: We get together
BG: Ще бъдем заедно

EN: Ohh, we get together
BG: Ох, ние се съберат

EN: But seperate's always better when there's feelings
BG: Но seperate е винаги по-добре, когато има чувства

EN: InvooooooOOOOOOOoooooooOOOOOOooooooOOOOOlved
BG: InvooooooOOOOOOOoooooooOOOOOOooooooOOOOOlved

EN: If what they say is "Nothing is forever"
BG: Ако това, което те казват, е'Нищо не е завинаги"

EN: Then what makes, Then what makes, Then what makes
BG: След това, което прави, тогава това, което прави, тогава какво прави

EN: Then what makes, Then what makes LOOVVEEE?
BG: След това, което прави, тогава това, което прави LOOVVEEE?

EN: (Love exception) So why you, why you
BG: (Любовта изключение) Така че защо, защо

EN: Why you, why you, why you are we so in denial
BG: Защо, защо, защо сме толкова отричаш

EN: When we know we're not happy heeeerrreeee...
BG: Когато знаем, че не сте доволни heeeerrreeee ...

EN: Y'all don't want me here you just wanna dance
BG: Y'all не ме искате тук, просто искам да танцувам

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa.. (OHH OH)
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa .. (Ох OH)

EN: Heeyy Yaaaaaaaa.. (OHH OH)
BG: Heeyy Yaaaaaaaa .. (Ох OH)

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa.. (Don't want to meet your daddy, OHH OH)
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa .. (Не искам да отговарят на вашите бащи, ооо OH)

EN: Heeyy Yaaaaaaaa.. (Just want you in my Caddy OHH OH)
BG: Heeyy Yaaaaaaaa .. (Само искате, в моя Caddy Ох OH)

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa.. (OHH OH, don't want to meet yo' mama OHH OH)
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa .. (Ооо О, не искате да се срещнете йо'мама Ох OH)

EN: Heeyy Yaaaaaaaa.. (Just wan't to make you cumma OHH OH)
BG: Heeyy Yaaaaaaaa .. (Само wan't да ви cumma Ох OH)

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa.. (I'm, OHH OH I'm, OHH OH)
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa .. (Аз съм, ооо OH съм, ооо OH)

EN: Heeyy Yaaaaaaaa.. (I'm just being honest OHH OH, I'm just being honest)
BG: Heeyy Yaaaaaaaa .. (Аз съм просто е честен ооо О, аз съм просто е честен)

EN: [Bridge - Andre 3000]
BG: [Bridge - Андре 3000]

EN: Hey, alright now
BG: Ей, добре сега

EN: Alright now fellas, (YEAH!)
BG: Добре сега, момчета, (YEAH!)

EN: Now what's cooler than bein' cool?
BG: Сега това, което е по-хладна от хладно Bein'?

EN: (ICE COLD!) I can't hear ya'
BG: (ICE COLD!) Не мога да те чуят'

EN: I say what's cooler than bein' cool?
BG: Казвам това, което е по-хладна от хладно Bein'?

EN: (ICE COLD!) whooo...
BG: (ICE COLD!) Whooo ...

EN: Alright, alright, alright, alright
BG: Добре, добре, добре, добре

EN: Alright, alright, alright, alright
BG: Добре, добре, добре, добре

EN: Alright, alright, alright, alright
BG: Добре, добре, добре, добре

EN: Alright, alright, Ok now ladies, (YEAH!)
BG: Добре, добре, ОК, сега дами, (YEAH!)

EN: And we gon' break this thing down in just a few seconds
BG: И ние гони'се разбие нещо в само няколко секунди

EN: Now don't have me break this thang down for nothin'
BG: Сега не ми се разбие Thang предвидени за нищо

EN: Now I wanna see y'all on y'all baddest behavior
BG: Сега искам да се всички вие виждате всички вие добро поведение

EN: Lend me some suga', I am your neighbor ahh here we go!
BG: ми даде някои Suga', аз съм ваш съсед Ааа да го направим!

EN: Shake it, shake, shake it, shake it (OHH OH)
BG: Разклатете го, разклаща, разклати, разклати (Ох OH)

EN: Shake it, shake it, shake, shake it, shake it, shake it (OHH OH)
BG: Разклати, разклати, разклаща, разклати, разклати, разклати (Ох OH)

EN: Shake it, shake it like a Polaroid Picture, shake it, shake it
BG: Разклати, разклати като Polaroid Картина, разклати, разклати

EN: Shh you got to, shake it, shh shake it, shake it, got to shake it
BG: Тихо ли да, тя се разклаща, шт се разклаща, разклаща се, трябва да се разклаща

EN: (Shake it Suga') shake it like a Poloroid Picture
BG: (Разклати Suga') го клати като Poloroid Картина

EN: [Verse Three - Andre 3000 (Repeating "Shake it" in background)]
BG: [Стих Три - Андре 3000 (Повтаряне'Разклати" на заден план)]

EN: Now while Beyonce's and Lucy Lui's
BG: Сега, докато Бионсе и Луси Луи е

EN: And baby dolls, get on the floor
BG: И, скъпи кукли, разбирам по пода

EN: (Get on the floor)
BG: (Получаване на пода)

EN: You know what to dooo..
BG: Знаеш ли какво да dooo ..

EN: You know what to dooo..
BG: Знаеш ли какво да dooo ..

EN: You know what to do!
BG: Знаеш ли какво да правя!

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa.. (OHH OH)
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa .. (Ох OH)

EN: Heeyy Yaaaaaaaa.. (OHH OH)
BG: Heeyy Yaaaaaaaa .. (Ох OH)

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa.. (OHH OH)
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa .. (Ох OH)

EN: Heeyy Yaaaaaaaa.. (Uh oh, Hey Ya)
BG: Heeyy Yaaaaaaaa .. (О, о, Ей Ya)

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa.. (OHH OH)
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa .. (Ох OH)

EN: Heeyy Yaaaaaaaa.. (Uh, uh, OHH OH)
BG: Heeyy Yaaaaaaaa .. (Ъ-ъ, ъ-ъ, ооо OH)

EN: Heeeyyy... Yaaaaaaa.. (OHH OH)
BG: Heeeyyy ... Yaaaaaaa .. (Ох OH)

EN: Heeyy Yaaaaaaaa.. (OHH OH)
BG: Heeyy Yaaaaaaaa .. (Ох OH)

EN: [Chorus continues until fade]
BG: [Припев продължава, докато изчезнат]