Artist: 
Search: 
Reddit

Otyg - Lövjerskan lyrics

På ensliga hedens mossprydda mark
Boträdet står mot höstvinden stark
kringrännes av bemantlande barl
Dess krona mot himlen spirar
En urstam bemäld längs bergland och fåld
Oskönjbar uti grenverkets båld
Lövjerkan dväljs i ovädrets våld
Bland lavar som stammen sirar

Trädandars dans i lövkronan rik
Ringdansen går till höstlig musik
Ett skådeförlopp nu döljt i mystik
Vid rösen och mörka granar
Blodströmmar sipprar ur trädrets rot
När skändaren satt sin egg vid dess fot
Den skändliga handling kräver sitt blot
Nu livslågan sakta danar

Lövjerskans läkedom
Helande rikedom
Lösgör från våndans bann
Midlans kraft själdjupet fann
Lövjerskans läkedom
Helande rikedom
Skänkt utav skogsdryad
I den gåtfulla offerlunden