Artist: 
Search: 
Offer Nissim - Perfect Love (Remix) lyrics (Bulgarian translation). | Had a dream about the perfect love
, Something holy coming from above
, I had a dream about the...
08:31
video played 1,748 times
added 8 years ago
Reddit

Offer Nissim - Perfect Love (Remix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Had a dream about the perfect love
BG: Имаше една мечта за перфектна любов

EN: Something holy coming from above
BG: Нещо свято, идващи от по-горе

EN: I had a dream about the perfect love
BG: Имах една мечта за перфектна любов

EN: Shine so bright, must be right
BG: Обувки толкова ярко, трябва да се прави

EN: And on the science something no one has
BG: И за науката нещо никой няма

EN: Except the holy love
BG: С изключение на зави

EN: That at last gonna find us
BG: Че най-сетне ще да ни намерите

EN: That at last is gonna find us, I found you
BG: Това най-накрая ще ни намерите, открих ви

EN: I know I have a lot of love to give
BG: Знам, че имам много любов към хората

EN: No kidding just the way I like to live
BG: Без майтап само начина, по който ми харесва да живея

EN: And this dream about this perfect love
BG: И тази мечта за тази перфектна любов

EN: I give a new side, fill me up
BG: Дайте една нова страна, ме изпълват

EN: Its all about power all around us
BG: Нейната всичко за мощност около нас

EN: And time is running we don´t need to wait
BG: И времето изтича ние don´t трябва да се изчака

EN: Klick klock, klick klock
BG: Klick klock, klick klock

EN: But I believe in you, yes I do
BG: Но аз вярвам в теб, да правя

EN: Ha Ha Ha Ha
BG: Ха ха ха ха

EN: I believe in love
BG: Аз вярвам в любовта

EN: Ha Ha Ha Ha
BG: Ха ха ха ха

EN: I believe in you
BG: Аз вярвам в теб

EN: But I believe in love
BG: Но аз вярвам в любовта

EN: I believe in you
BG: Аз вярвам в теб

EN: I give you may heart..AYAYAYAYA
BG: Давам ви може да сърце...AYAYAYAYA