Artist: 
Search: 
Reddit

Obtest - Blėstančių Žvaigždžių Tylėjimas lyrics

Ragaudami kraujo raudonus lašus
Iš naujo atgyja ginklai
Pabunda, prisikelia karo vadai
Užstaugia išalkę vilkai...

Vytie! pūsk ragan!
Kviesk visus vyrus karan!
Pūsk! Pūsk stipriau!
Įbaugink atėjūnus!

Ridenas makaulės lenkų,vokiečių
Ir mums svetimųjų dievų
Klūpojo prieš prūsa sūnų pranašai
Drebėjo nuo jųjų sūnų

Dink! Ten iš kur atėjai! Dink!
Mirk! Atsibastęs šunie! Mirk!
Galąsk ginklus aštriai!
Kardą kelk aukštai!
Kraujo negailėk!

Tiek amžiu gyvavus didinga tauta
Valdyta valdovų garsių
Išnyko prilietus kryžiuota ranka
Bet vis dar rusena liepsna mumyse
Kas pardavė mus, kas gi pardavė mus?

Po tūkstančio metų kovų kruvinų
Atminus savuosius vardus
Barzdoti valdovai sugrįš iš dausų
Atkeršyt už savo sūnus

Po tūkstančio metų...po tūkstančio metų kovų...

Būkit pagarbinti, kariai,
Kovoję tiek ilgai,
Išeję milžinai...
Jei suklupo karžygiai
Pasidavė vadai,
Būk tas, kuris nesuklupo!
Po tūkstančio metų kovų