Artist: 
Search: 
Novel - You Got It lyrics (Bulgarian translation). | So fly, no lie, so much more than a dame
, Yeah baby you got it, got it
, Yeah baby you got it, got...
04:13
video played 193 times
added 6 years ago
Reddit

Novel - You Got It (Bulgarian translation) lyrics

EN: So fly, no lie, so much more than a dame
BG: Така че летят, няма лъжа, много повече от дама

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: She like them fast cars, she’s star
BG: Тя е като ги бързи коли, тя е звезда

EN: But I wanna be whatever you are
BG: Но аз искам да бъде, каквото и да сте

EN: Cause Shawty you got it
BG: Причина Shawty го имаш

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: She says she love, … really love…
BG: Тя казва, че любовта,... наистина обичам...

EN: Little g’s and little bit of …
BG: Малко грама и малко по малко...

EN: I know she like, it will be alright
BG: Знам, че тя харесва, той ще бъде наред

EN: Girl we can go anyplace
BG: Момиче, можем да отидем навсякъде

EN: Where you wanna be, I’ll take you
BG: Къде искате да бъде, аз ще ви отведе

EN: Girl ain’t a place, we can’t get to
BG: Момичето не е място, можем да стигнем до

EN: Anything you want, to get to know you
BG: Всичко, което искате, да стигнем до вас знаят

EN: Baby I ain’t running games
BG: Бебето не е тичане игри

EN: So fly, no lie, so much more than a dame
BG: Така че летят, няма лъжа, много повече от дама

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: She like them fast cars, she’s star
BG: Тя е като ги бързи коли, тя е звезда

EN: But I wanna be whatever you are
BG: Но аз искам да бъде, каквото и да сте

EN: Cause Shawty you got it
BG: Причина Shawty го имаш

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: Says she want a man, that will ride for her
BG: Казва тя иска един мъж, който ще кара за нея

EN: She want a … won’t lie to her
BG: Тя иска... няма да лежи с нея

EN: That’s gotta hurt, everyone you meet
BG: Това трябва да боли, всеки, който срещнете

EN: They just keep running games
BG: Те просто държа тичане игри

EN: She want a man that, that’s will fight for her
BG: Тя ли един човек, че това е ще се бори за нея

EN: I’ll be there, stand beside her
BG: Аз ще бъда там, стоя до нея

EN: Show her loving, I’ll … girl
BG: Покажи си любов, аз ще... момиче

EN: I’m so glad you came
BG: Аз съм толкова се радвам, да дойде

EN: So fly, no lie, so much more than a dame
BG: Така че летят, няма лъжа, много повече от дама

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: She like them fast cars, she’s star
BG: Тя е като ги бързи коли, тя е звезда

EN: But I wanna be whatever you are
BG: Но аз искам да бъде, каквото и да сте

EN: Cause Shawty you got it
BG: Причина Shawty го имаш

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: Said she like…
BG: Каза: тя е като...

EN: A little g’s …
BG: Малко грама...

EN: I know she like…
BG: Знам, че тя е като...

EN: Girl we can go any place
BG: Момиче, можем да отидем помясто

EN: Where you wanna be I can take you
BG: Мястото, където искате да бъде може да ви отведе

EN: Girl there ain’t a place, we can’t get to
BG: Момиче там не е място, можем да стигнем до

EN: Anything you want, to get to know you
BG: Всичко, което искате, да стигнем до вас знаят

EN: Baby I ain’t running games
BG: Бебето не е тичане игри

EN: So fly, no lie, so much more than a dame
BG: Така че летят, няма лъжа, много повече от дама

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: Yeah baby you got it, got it
BG: да бебе го, имаш ли го

EN: She like them fast cars, she’s star
BG: Тя е като ги бързи коли, тя е звезда

EN: But I wanna be whatever you are
BG: Но аз искам да бъде, каквото и да сте

EN: Cause Shawty you got it
BG: Причина Shawty го имаш

EN: Yeah baby you got it, got it.
BG: да бебе го, имаш ли го.