Artist: 
Search: 
Novaspace - Time After Time lyrics (Bulgarian translation). | Lying in my bed
, I hear the clock ticking and think of you
, Caught up in circles
, Confusion is...
03:43
video played 245 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Novaspace - Time After Time (Bulgarian translation) lyrics

EN: Lying in my bed
BG: Лежеше в леглото си

EN: I hear the clock ticking and think of you
BG: Чувам часовника тиктака и мисля за теб

EN: Caught up in circles
BG: Попаднали в кръгове

EN: Confusion is nothing new
BG: Объркването не е нищо ново

EN: Flash back – warm nights
BG: Флаш обратно в €"топли нощи

EN: Almost left behind
BG: Почти забравен

EN: Suitcase of memories
BG: Куфар на спомени

EN: Time after some times you pictured me
BG: Време след няколко пъти ти снимката ми

EN: I'm walking too far ahead
BG: Аз съм ходене твърде далеч напред

EN: You're calling to me
BG: Вие призовавате за мен

EN: I can't hear what you've said
BG: Аз не мога да чуя какво сте казали

EN: Then you said
BG: След това ми каза

EN: Go slow, I fall behind
BG: Карам бавно, падна

EN: The second hand unwinds
BG: Втора ръка пречиства

EN: Chorus: (3x)
BG: Припев: (3 x)

EN: If you're lost you can look
BG: Ако сте загубени можете да погледнете

EN: And you will find me
BG: И ще ме намерите

EN: Time after time
BG: След време

EN: If you fall I will catch you
BG: Ако падне аз ще те хвана

EN: I'll be waiting
BG: Аз ще чакам

EN: Time after time
BG: След време

EN: Secrets stolen from deep inside
BG: Тайни, откраднати от дълбоко в

EN: The drum beats out of time
BG: Тъпан бие от време

EN: Chorus: (2x)
BG: Припев: (2 x)

EN: If you're lost you can look
BG: Ако сте загубени можете да погледнете

EN: And you will find me
BG: И ще ме намерите

EN: Time after time
BG: След време

EN: If you fall I will catch you
BG: Ако падне аз ще те хвана

EN: I'll be waiting
BG: Аз ще чакам

EN: Time after time
BG: След време