Artist: 
Search: 
Notorious B.I.G. - Dead Wrong (feat. Eminem) lyrics (Bulgarian translation). | [Puff] Bad Boy baby
, [Big] Yeah.. yeah..
, Junior M.A.F.I.A., yeah..
, [Puff] Yeah.. B.I.G. 2000
,...
04:57
video played 1,001 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Notorious B.I.G. - Dead Wrong (feat. Eminem) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Puff] Bad Boy baby
BG: [Puff] Bad Boy бебе

EN: [Big] Yeah.. yeah..
BG: [Голям] Да .. да ..

EN: Junior M.A.F.I.A., yeah..
BG: Junior MAFIA, да ..

EN: [Puff] Yeah.. B.I.G. 2000
BG: [Puff] Да .. BIG 2000

EN: B.I.G. 2000 Born Again.. c'mon..
BG: BIG 2000 Роден отново .. хайде ..

EN: [Chorus: Notorious B.I.G.]
BG: [Припев: Notorious BIG]

EN: The weak or the strong, who got it goin on
BG: Слаб или силен, който има тя отива

EN: You're dead wrong
BG: Ти си мъртъв погрешно

EN: The weak or the strong, who got it goin on
BG: Слаб или силен, който има тя отива

EN: You're dead wrong
BG: Ти си мъртъв погрешно

EN: [Notorious B.I.G.]
BG: [Notorious BIG]

EN: Relax and take notes, while I take tokes of the marijuana smoke
BG: Отпуснете се и си водят бележки, а аз да Tőkés на марихуана

EN: Throw you in a choke - gun smoke, gun smoke
BG: Хвърли вас в задуши - пистолет дим, пушек пистолет

EN: Biggie Smalls for mayor, the rap slayer
BG: Biggie Smalls за кмет, рап убиец

EN: The hooker layer - motherfucker say your prayers
BG: В проститутка слой - копеле казваш молитвите

EN: Hail Mary full of grace.. smack the bitch in the face;
BG: Hail Mary пълно с благодат .. пляскам кучка в лицето;

EN: take her Gucci bag and the North Face
BG: да я Гучи чанта и по северната стена

EN: off her back, jab her if she act
BG: на разстояние от нея обратно, ваксина нея, ако тя действа

EN: funny with the money oh you got me mistaken honey
BG: забавен с парите о хвана ме погрешно мед

EN: I don't wanna rape ya, I just want the paper
BG: Аз не искам да те изнасилване, аз просто искам на хартия

EN: The Visa, kapeesha? I'm out like, "The Vapors"
BG: На Visa, kapeesha? Аз съм се като:'Парите"

EN: Who's the one you call Mr. Macho, the head honcho
BG: Кой е този, ви призовавам г-н Macho, главата honcho

EN: Swift fist like Camacho, I got so
BG: Swift юмрук като Камачо, аз имам толкова

EN: much style I should be down wit the Stylistics
BG: много стил, че трябва да бъдат определени остроумие на стилистика

EN: Make up to break up [singing in background] niggaz need to wake up
BG: Долива се да разбият [пеене във фонов] негри трябва да се събуди

EN: Smell the indonesia; beat you to a seizure
BG: Мирис на Индонезия; ви бият до припадък

EN: Then fuck your moms, hit the skins til amnesia
BG: След това ви го начукат майки, натиснете кожи докато амнезия

EN: She don't remember shit! Just the two hits!
BG: Тя не си спомням, по дяволите! Просто двете попадения!

EN: Her hittin the floor, and me hittin the clits!
BG: Нейният hittin на пода и ме hittin на clits!

EN: Suckin on the tits! Had the hooker beggin for the dick
BG: Suckin по цици! Ако на проститутка започне за пенис

EN: And your moms ain't ugly love; my dick got rock quick
BG: И си майките не са грозни любов ми кура има рок бързо

EN: I guess I was a combination of House of Pain and Bobby Brown
BG: Предполагам, че е комбинация от Камарата на Pain и Боби Браун

EN: I was "Humpin Around" and "Jump-in Around"
BG: Аз бях'Humpin Around" и'Jump Around-в"

EN: Jacked her then I asked her who's the man; she said, "B-I-G"
BG: Обрани си тогава аз я попитах кой е човека, тя каза:'BIG"

EN: Then I bust in her E-Y-E (Yo Big, you're dead wrong)
BG: Тогава бюст в очите (Yo Голям, ти си мъртъв погрешно)

EN: [Chorus 2X + "I don't care what nobody say" sample (4X at start)]
BG: [Chorus 2X +'Не ме интересува това, което никой не казва" пробата (4X в началото)]

EN: [Notorious B.I.G.]
BG: [Notorious BIG]

EN: When I get dusted, I like to spread the blood like mustard
BG: Когато се поръсена, харесва ми да се разпространява на кръвта като горчица

EN: Trust it, my hardcore rain leaves you rusted
BG: Trust него, ми хардкор дъжд ви кара да се ръждясало

EN: Move over Lucifer, I'm more ruthless, huh
BG: Преместване на Луцифер, аз съм по-безмилостна, а

EN: Leave your toothless, you'll kibbitz, I'll flip it
BG: Оставете беззъба, ще kibbitz, аз ще го флип

EN: Tears don't affect me, I hit 'em with the tech G
BG: Сълзи не ми се отрази, като удари ги с технологии G

EN: Disrespect me - my potency is deadly
BG: Неуважение ми - моята сила е смъртоносна

EN: I'm shootin babies, no ifs ands or maybes
BG: Аз съм Стреляме бебета, няма'ако" ANDS или maybes

EN: Hit mummy in the tummy if the hooker plays a dummy
BG: Хит мумия в корема, ако играе проститутка сляпо

EN: Slit the wrist of little sis
BG: Процепа на китката на малко ШИС

EN: After she sucked the dick, I stabbed her brother with the icepick
BG: След като тя е сукал от пишка, аз намушка брат си с icepick

EN: because he wanted me to fuck him from the back
BG: , защото той искаше да се ебаваш му от гърба

EN: but Smalls don't get down like that
BG: Smalls но не се доближа, че

EN: Got your father hidin in a room; fucked him with the broom
BG: Имаш ли баща ти hidin в една стая; го прецака с метлата

EN: Slit him down the back and threw salt in the wound
BG: Процепа му определяне на гърба и хвърли сол в раната

EN: Who you think you're dealin with?
BG: Кой мислите, че сте dealin с?

EN: Anybody step into my path is fuckin feelin it!
BG: Всеки, влез в моя път е шибан го разбираш!

EN: Hardcore, I got it sucked like a pussy
BG: Твърди, имам го смучат като котенце

EN: Stab ya til you're gushy, so please don't push.. me
BG: Stab теб докато сте излиятелен, така че моля не се бутам .. мен

EN: I'm using rubbers so they won't trace the semen
BG: Аз съм с гуми, така че те няма да се проследи сперма

EN: The black demon, got the little hookers screamin
BG: Черният демон, имам малко крещи проститутки

EN: Because you know I love it young, fresh and green
BG: Защото знаеш, че го обичам млади, свежи и зелени

EN: with no hair in between, know what I mean?
BG: без коса по средата, знаете какво имам предвид?

EN: [Chorus 2X + "I don't care what nobody say" sample (4X at start)]
BG: [Chorus 2X +'Не ме интересува това, което никой не казва" пробата (4X в началото)]

EN: [Puff] Ladies and gentlemen..
BG: [Puff] Уважаеми дами и господа ..

EN: [Eminem]
BG: [Eminem]

EN: There's several different levels to Devil worshippin: horse's heads,
BG: Има няколко различни нива, за да worshippin Devil: конска глава

EN: human sacrifices, canibalism; candles and exorcism
BG: човешки жертви, canibalism; свещи и екзорсизъм

EN: Animals havin sex with 'em; camels mammals and rabbits
BG: Животни има среща секс ги; камили бозайници и зайци

EN: But I don't get into that, I kick the habit - I just,
BG: Но аз не отида в това, аз освободят от вредния навик - Току-що,

EN: beat you to death with weapons that eat through the flesh
BG: победи ви до смърт с оръжия, които се хранят чрез плътта

EN: And I never eat you unless the fuckin, meat looks fresh
BG: И аз никога няма да ядат, освен ако шибан, месо изглежда свежа

EN: I got a lion in my pocket, I'm lyin, I got a nine in my pocket
BG: Имам лъв в джоба си, аз съм лъжа, аз имам девет в джоба си

EN: and baby I'm just, dyin to cock him
BG: и скъпа, аз съм просто, умира да му пее

EN: He's ready for war, I'm ready for war
BG: Той е готов за война, аз съм готов за война

EN: I got machetes and swords for any faggot that said he was raw
BG: Имам мачете и мечове за педал, че каза, че е сурова

EN: My uz' as, heavy as yours, yeah you met me before
BG: Моят UZ', както е, тежки като вашите, да ме изпълнени преди

EN: I just didn't have as large an arsenal of weapons before
BG: Аз просто не са имали по-голям арсенал от оръжия, преди

EN: Marshall will step in the door, I lay your head on the floor
BG: Маршал ще се оттегли през вратата, полагам главата си на пода

EN: With your body spread on the bedspread, red on the wall
BG: По тялото се разпръскват на постилка, червено на стената

EN: red on the ceilin, red on the floor, get a new whore
BG: червено на ceilin, червен на пода, вземете нова курва

EN: Met on the second, wet on the third;
BG: Отговаря на втория, мокро на третия;

EN: then she's dead on the fourth - I'm dead wrong
BG: След това тя е мъртва на четвъртия - Аз съм мъртъв погрешно

EN: [Chorus 2X + "I don't care what nobody say" sample (4X at start)]
BG: [Chorus 2X +'Не ме интересува това, което никой не казва" пробата (4X в началото)]

EN: [Chorus repeats to fade..]
BG: [Припев се повтаря да избледнява ..]

EN: [Puff Daddy]
BG: [Puff Daddy]

EN: Uh-huh, and we won't stop, because we can't stop
BG: А-ха, и ние няма да спрем, защото ние не може да спре