Artist: 
Search: 
No Mercy - Where Do You Go lyrics (Bulgarian translation). | Where do you go, my lovely 
, Where do you go 
, I wanna know, my lovely, I wanna know 
, 
, Where...
03:50
video played 491 times
added 5 years ago
by orynwe
Reddit

No Mercy - Where Do You Go (Bulgarian translation) lyrics

EN: Where do you go, my lovely
BG: Къде да отида, ми прекрасен

EN: Where do you go
BG: Къде да отида

EN: I wanna know, my lovely, I wanna know
BG: Искам да знам, ми прекрасен, искам да знам

EN: Where do you go, oh oh eh oh
BG: Къде да отида, о о нали о

EN: I wanna know, oh oh eh oh
BG: Искам да знам, о о нали о

EN: Where do you go, oh oh eh oh...
BG: Къде да отида, о о нали о...

EN: I wanna know
BG: Искам да знам

EN: You leave without a word, no message, no number
BG: Оставите без дума, без съобщение, без номер

EN: And now my head is pounding like rolling thunder
BG: И сега главата ми е удари като дандания

EN: You left me with a heartache deep inside
BG: Ти ме остави с една мъка дълбоко вътре

EN: Girl you should see me cry all night, and I wonder
BG: Момичето трябва да видите ме разплака цяла нощ, и аз се чудя

EN: Everybody says, what a shame, what is wrong
BG: Всеки казва, какъв срам, какво не е наред

EN: They don't like the game we play
BG: Те не харесват играта играе

EN: Heard you're hanging round every night until dawn
BG: Чували сте навърта кръг всяка вечер до зори

EN: I'm waiting for you night and day
BG: Аз съм чакам за вас ден и нощ

EN: (repeat 1)
BG: (Повторете 1)

EN: You gotta break the silence, don't keep me waiting
BG: Вие трябва да наруши мълчанието, не да ме чака

EN: Just like a river flowing to the sea
BG: Точно като река, вливаща се в морето

EN: You're running back to me
BG: Вие сте движение назад за мен

EN: Come hear what I'm saying
BG: Хайде да чуят това, което казвам

EN: Where do you go, My Lovely
BG: Къде да отида, моята прекрасна

EN: I wanna know
BG: Искам да знам

EN: Where do you go, oh oh oh...
BG: Къде да отида, о о о...

EN: Where do you go, oh oh oh...
BG: Къде да отида, о о о...

EN: I wanna know
BG: Искам да знам

EN: Where do you, where do you go?...
BG: Къде ли, къде да отида?...

EN: Save me...
BG: Спаси ме...

EN: Come back and dry the tears, I cried for you baby
BG: Върни се и сухо сълзите, плаках за бебето

EN: You've gotta stop this heartache deep inside
BG: Вие трябва да спрете тази душевна болка дълбоко вътре

EN: You've gotta help me make it through the night safely
BG: Вие трябва да помогнете ми да го направи през нощта безопасно

EN: Come back and save me
BG: Върни се и ме спаси

EN: (rpt 1, 1...)
BG: (rpt 1, 1...)