Artist: 
Search: 
No Doubt - Trapped In A Box lyrics (Bulgarian translation). | Trapped in a box of tremendous size
, It distorts my vision, it closes my eyes
, Attracts filthy...
03:22
video played 266 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

No Doubt - Trapped In A Box (Bulgarian translation) lyrics

EN: Trapped in a box of tremendous size
BG: В капан в една кутия на размера

EN: It distorts my vision, it closes my eyes
BG: Това изкривява моето виждане, той затваря очите ми

EN: Attracts filthy flies and pollutes in the skies
BG: Привлича гнусна мухи и замърсява в небето

EN: It sucks up our lives and proliferates lies
BG: Тя изсмуква живота ни и proliferates лъжи

EN: Trapped in a box
BG: В капан в една кутия

EN: Trapped in a box, four walls as sky
BG: В капан в една кутия, четири стени като небе

EN: Got a screen for a window about two feet wide
BG: Имам един екран за Прозорец около два фута широк

EN: My mind rides and slides as my circuits are fried
BG: Умът ми люлки и пързалки като ми вериги са пържени

EN: No room for thought, use the box as my guide
BG: Няма място за мисъл, използвайте полето като моето ръководство

EN: Trapped in a box
BG: В капан в една кутия

EN: Ooh trapped in a box
BG: О капан в кутия

EN: Watch the world as it flocks
BG: Гледате на света, както тя стада

EN: To life's paradox
BG: Парадокс на живота

EN: And we're all trapped in a box
BG: И всички ние сме в капан в кутия

EN: Oh trapped in a box I'm not alone
BG: О в капан в една кутия не съм сам

EN: I know of others with a box as their home
BG: Аз знам на другите с поле като у дома си

EN: Light only enters from a crack or a hole
BG: Светлина само въвежда от пляскане или дупка

EN: Oh this is not enough for a human to grow
BG: О това не е достатъчно за един човек да расте

EN: Trapped in a box
BG: В капан в една кутия

EN: Ooh trapped in a box
BG: О капан в кутия

EN: Watch the world as it flocks
BG: Гледате на света, както тя стада

EN: To life's paradox
BG: Парадокс на живота

EN: And we're all trapped in a box
BG: И всички ние сме в капан в кутия

EN: Always wanting a different view
BG: Винаги искат различен изглед

EN: Instant gratification for you
BG: Неотложен удовлетворение за вас

EN: Reality gone with a single click
BG: Реалността, с едно щракване

EN: Just hope that that switch won't stick
BG: Просто се надявам, че това превключване няма да се придържаме

EN: Ah trapped in a box my life becomes void
BG: Ах в капан в една кутия живота ми става невалиден

EN: And all of the thought for myself's now destroyed
BG: И всички от мисълта за себе си сега е унищожен

EN: Controlling my mind, what to eat, what to buy
BG: Контролиране на съзнанието ми, какво да ядем, какво да купя

EN: Subliminal rules: how to live, how to die
BG: Подсъзнателни правила: как да живеем, как да умре

EN: Trapped in a box
BG: В капан в една кутия

EN: Ooh trapped in a box
BG: О капан в кутия

EN: Watch the, the world as it flocks
BG: Гледайте, света, като го стада

EN: To life's paradox
BG: Парадокс на живота

EN: And we're all, we're trapped in a box
BG: И всички ние сме, ние сме в капан в кутия

EN: Ooh trapped in a box
BG: О капан в кутия

EN: Watch the world as it flocks
BG: Гледате на света, както тя стада

EN: To life's paradox
BG: Парадокс на живота

EN: We're all trapped in a box
BG: Ние всички сме в капан в кутия

EN: Ooh ooh ooh ooh
BG: О оо о

EN: Ooh ooh ooh ooh
BG: О о о о

EN: Ooh ooh ooh ooh
BG: О о о о

EN: We're all trapped in a box
BG: Ние всички сме в капан в кутия