Artist: 
Search: 
Nirvana - Lithium lyrics (Bulgarian translation). | I'm so happy. Cause today I found my friends.
, They're in my head. I'm so ugly. But that's ok.
,...
04:13
video played 1,313 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Nirvana - Lithium (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm so happy. Cause today I found my friends.
BG: Аз съм толкова щастлив. Причина днес намерих моите приятели.

EN: They're in my head. I'm so ugly. But that's ok.
BG: Те са в главата ми. Аз съм толкова грозен. Но това е ОК.

EN: 'Cause so are you. We've broke our mirrors.
BG: Защото така са ви. Ние сте счупи ни огледала.

EN: Sunday morning. Is everyday for all I care.
BG: Неделя сутрин. Е всеки ден ми пука.

EN: And I'm not scared. Light my candles. In a daze cause I've found god.
BG: И аз не съм уплашен. Светлината ми свещи. В замайвам причина аз открих Бог.

EN: Yeah yeah yeah yeah.....
BG: да да да да...

EN: I'm so lonely. And that's ok. (alt: 'cause today )
BG: Аз съм толкова самотен. И това е ОК. (alt: защото днес)

EN: I shaved my head. And I'm not sad, and just maybe
BG: Обръсна главата си. И аз не съм тъжен а просто може би

EN: I'm to blame for all I've heard. And I'm not sure.
BG: Аз съм виновен за всичко съм чувал. И аз не съм сигурен.

EN: I'm so excited. I can't wait to meet you there.
BG: Аз съм толкова развълнуван. Не мога да дочакам да ви срещнем там.

EN: And I don't care. I'm so horny. But that's ok. My will is good.
BG: И не ми пука. Аз съм толкова възбудена. Но това е ОК. Моята воля е добро.

EN: Yeah yeah yeah yeah yeah.....
BG: да да да да да...

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: I like it. I'm not gonna crack.
BG: Харесва ми. Аз няма да се справи.

EN: I miss you. I'm not gonna crack.
BG: Липсваш ми. Аз няма да се справи.

EN: I love you.I'm not gonna crack.
BG: Обичам те.Аз няма да се справи.

EN: I killed you. I'm not gonna crack. (x2)
BG: Аз убих ви. Аз няма да се справи. (x 2)

EN: I'm so happy. Cause today I found my friends.
BG: Аз съм толкова щастлив. Причина днес намерих моите приятели.

EN: They're in my head. I'm so ugly. But that's ok.
BG: Те са в главата ми. Аз съм толкова грозен. Но това е ОК.

EN: 'Cause so are you. We've broke our mirrors.
BG: Защото така са ви. Ние сте счупи ни огледала.

EN: Sunday morning. Is everyday for all I care.
BG: Неделя сутрин. Е всеки ден ми пука.

EN: And I'm not scared. Light my candles.
BG: И аз не съм уплашен. Светлината ми свещи.

EN: In a daze cause I've found god.
BG: В замайвам причина аз открих Бог.

EN: Yeah yeah yeah yeah.....
BG: да да да да...

EN: (Chorus)..
BG: (Припев)...