Artist: 
Search: 
Reddit

Nina Hagen - From Durga Saptashati lyrics

Om
sarva mangala mangalye shive savarth sadhike
sharanye triambake gauri narayani namostute
shiristhe sthiti vin ashanam shakti bhute sanatani
gunahsraye gunamaye narayani namostute

sharanagat dinart paritran parayane
sarvasya arti hare devi narayani namostute
kali kali mahakali kalike pap harini
dharma kam prade devi narayani namostute

kali kali mahakali kalike pap harini
sarv vighna hare devi narayani namostute
jayanti mangala kali bhadrakali kapalini
durga kshama shiva dharti swaha swadha namostute

jay tvam devi chamunde jay bhutarti harini
jay sarv gate devi kalaratri namostute