Artist: 
Search: 
Reddit

Nil Karaibrahimgil - Resmen Aşığım lyrics

Sanki o putmuþ gibi
Hayat sýrf buymuþ gibi
Hem aç hem tokmuþ gibi
Hem var hem yokmuþ gibi
Ben ona resmen aþýðým
Onu benden almasýnlar
Bize bulaþmasýnlar
Arayýp sormasýnlar
Kýskandýrýp durmasýnlar
Ben ona resmen aþýðým
Hem ilk hem sonmuþ gibi
En güzeli oymuþ gibi
Bunca yýl beklemiþ gibi
Beklediðime deðmiþ gibi
Ben ona resmen
Þeytanla bir olmuþ gibi
Köprüye gidecek gibi
Her yöne sapacak
Ne yaptýysak yapacak gibi
Ben ona resmen aþýðým
Onu benden almasýnlar
Bize bulaþmasýnlar
Arayýp sormasýnlar
Kýskandýrýp durmasýnlar
Ben ona resmen aþýðým
Hem ilk hem sonmuþ gibi
En güzeli oymuþ gibi
Bunca yýl beklemiþ gibi
Beklediðime deðmiþ gibi
Ben ona resmen
Onu benden almasýnlar
Bize bulaþmasýnlar
Arayýp sormasýnlar
Kýskandýrýp durmasýnlar
Ben ona resmen aþýðým
Hem ilk hem sonmuþ gibi
En güzeli oymuþ gibi
Bunca yýl beklemiþ gibi
Beklediðime deðmiþ gibi
Ben ona resmen
Ýyi ki yapmýþým
Ýyi ki yapmýþým
Ýyi ki yapmýþým
Ýyi ki yapmýþým