Artist: 
Search: 
Nikolaj Slaveev - Младост Моя lyrics (Chinese translation). | Младост моя, тръгваш накъде?
, От живота много, много...
06:35
video played 403 times
added 8 years ago
Reddit

Nikolaj Slaveev - Младост Моя (Chinese translation) lyrics

BG: Младост моя, тръгваш накъде?
ZH: YouTube 排雷,走到哪里去?

BG: От живота много, много малко взе.
ZH: 生活非常,非常小。

BG: Навярно ти отиваш да срещнеш старостта,
ZH: 也许你会看到老年龄

BG: кичур се белее в твоята коса.
ZH: 锁在你的头发是白色的船。

BG: Е-е-ех, младост, върни се.
ZH: 是-是-前,YouTube,回来了。

BG: Ти старост, поспри се.
ZH: 老年,你慢下来。

BG: Недей навява в сърцето ми тъга.
ZH: 不要在我的心带悲伤。

BG: С песен на устата тръгнах по света
ZH: 这首歌的嘴在世界

BG: по пътищата прашни срещнах любовта,
ZH: 尘土飞扬的道路,遇到爱

BG: но съдбата моя не беше тъй добра,
ZH: 但我的命运不是那么好,

BG: навеки ме остави самичък на света.
ZH: 永远离开我独自在世界。

BG: Е-е-ех, тежки са дните,
ZH: 是-是-前,重是几天

BG: без сън са нощите,
ZH: 没有睡眠的夜晚

BG: младост моя, върни ми я, върни.
ZH: YouTube 地雷,把它还回去,回来了。

BG: Друг ли те залюби? Щастлива си сега,
ZH: 他们爱别人吗?你现在是快乐

BG: а мене ме остави самичък на света.
ZH: 离开我独自在世界。

BG: Дали ще дойде време отново да съм твой?
ZH: 是否时间将再来是你的?

BG: С радост бих ти дал аз и живота свой.
ZH: 我会很乐意给你和你的生活。

BG: Е-е-ех, тежки са дните
ZH: 是-是-前,重是几天

BG: без сън са нощите,
ZH: 没有睡眠的夜晚

BG: младост моя, върни ми я, върни.
ZH: YouTube 地雷,把它还回去,回来了。

BG: Младостта е песен, старостта е зов.
ZH: 青春是一首歌,老年龄是哭。

BG: Обичай ме, когато обичам те и аз,
ZH: 当我爱你和我,爱我

BG: че ще дойде време коса да побелей
ZH: 这段时间会来 pobelej 头发

BG: всичко ще изстине, животът ще изтлей.
ZH: 一切都将会很酷,将 iztlej 的生活。

BG: Е-е-ех, тежки са дните,
ZH: 是-是-前,重是几天

BG: без сън са нощите,
ZH: 没有睡眠的夜晚

BG: младост моя, върни ми я, върни.
ZH: YouTube 地雷,把它还回去,回来了。