Artist: 
Search: 
Nightwish - The Kinslayer lyrics (Bulgarian translation). | For whom the gun tolls
, For whom the prey weeps
, Bow before a war
, Call it religion
, 
, Some...
03:58
video played 635 times
added 6 years ago
Reddit

Nightwish - The Kinslayer (Bulgarian translation) lyrics

EN: For whom the gun tolls
BG: За когото пистолета такси

EN: For whom the prey weeps
BG: За когото плаче плячка

EN: Bow before a war
BG: Поклон пред война

EN: Call it religion
BG: Го наричат религия

EN: Some wounds never heal
BG: Някои рани никога не се лекува

EN: Some tears never will
BG: Някои сълзи никога няма

EN: Dry for the unkind
BG: Химическо за жесток

EN: Cry for mankind
BG: Плаче за човечеството

EN: Even the dead cry
BG: Дори мъртъв cry

EN: - Their only comfort
BG: -Техните само комфорт

EN: Kill your friend, I don`t care
BG: Убие приятеля си, не ми пука

EN: Orchid kids, blinded stare
BG: Орхидея деца, заслепени поглед

EN: Need to understand
BG: Трябва да разберем

EN: No need to forgive
BG: Няма нужда да прости

EN: No truth no sense left to be followed
BG: Няма истина, няма смисъл наляво, за да се следват

EN: "Facing this unbearable fear like meeting an old friend"
BG: "Изправени пред този непоносим страх като среща стар приятел"

EN: "Time to die, poor mates, You made me what I am!"
BG: "Време да умре, бедни приятели, направихте ме това, което съм!"

EN: "In this world of a million religions everyone prays the same way"
BG: "В този свят на един милион религии всички се моли по същия начин"

EN: "Your praying is in vain It`ll all be over soon"
BG: "Вашата молитва е напразно всичко ще е по-скоро"

EN: "Father help me, save me a place by your side!"
BG: "Баща Помогни ми, ме спаси на място от ваша страна!"

EN: "There is no god Our creed is but for ourselves"
BG: "Няма друг Бог, нашето вероизповедание е, но за себе си"

EN: "Not a hero unless you die Our species eat the wounded ones"
BG: "Не герой освен ако умреш нашия вид ядат ранени такива"

EN: "Drunk with the blood of your victims
BG: "Пиян с кръвта на жертвите си

EN: I do feel your pity-wanting pain,
BG: Аз се чувствам жалко искат болката,

EN: Lust for fame, a deadly game"
BG: Жажда за слава, смъртоносна игра"

EN: "Run away with your impeccable kin!"
BG: "Избяга с безупречно ц!"

EN: "- Good wombs hath borne bad sons..."
BG: "-Добър утроби е поемат лошо синове..."

EN: Cursing, God, why?
BG: Проклина, Бог, защо?

EN: Falling for every lie
BG: Попадащи за всяка лъжа

EN: Survivors` guilt
BG: Преживели вина

EN: In us forevermore
BG: В нас завинаги

EN: 15 candles
BG: 15 свещи

EN: Redeemers of this world
BG: Redeemers на този свят

EN: Dwell in hypocrisy:
BG: Живеят в лицемерие:

EN: "How were we supposed to know?"
BG: "Как ние трябваше да знам?"

EN: 4 pink ones
BG: 4 розови такива

EN: 9 blue ones
BG: 9 сините

EN: 2 black ones
BG: 2 черните