Artist: 
Search: 
Nightwish - Storytime lyrics (Bulgarian translation). | It was the night before,
, When all through the world,
, No words, no dreams
, Then one day,
, A...
04:04
video played 849 times
added 6 years ago
Reddit

Nightwish - Storytime (Bulgarian translation) lyrics

EN: It was the night before,
BG: Това е нощта преди,

EN: When all through the world,
BG: Когато през света,

EN: No words, no dreams
BG: Без думи, не мечти

EN: Then one day,
BG: Тогава един ден,

EN: A writer by a fire
BG: Един писател от пожар

EN: Imagined all of Gaia
BG: Предполагал всичко на Гея

EN: Took a journey into a childless heart...
BG: Взех едно пътуване в бездетен сърце...

EN: A painter on the shore
BG: Художник на брега

EN: Imagined all the world
BG: Предполагал целия свят

EN: Within the snowflake on his palm
BG: В рамките на кокиче на дланта си

EN: A dream of poetry,
BG: Една мечта на поезията,

EN: I'll tell is over
BG: Аз ще кажа, е над

EN: Cutting in,
BG: Рязане на,

EN: Falling back in to the stars...
BG: Които попадат за звездите...

EN: I am the voice of never, never land,
BG: Аз съм гласът на никога, никога земя,

EN: The innocence of dreams from every man,
BG: Невинността на сънищата от всеки човек,

EN: I am the empty grave of Peter Pan,
BG: Аз съм празен гроб на Питър Пан,

EN: A soaring kite against the blue, blue sky,
BG: Растящите хвърчило срещу синьо, синьо небе,

EN: Every chimney, every moonlit sight
BG: Всеки комин, всяка лунна поглед

EN: I am the story that will read you real,
BG: Аз съм в историята, която ще ви прочета реални,

EN: Every memory that you hold dear
BG: Всеки памет, които ви държат скъпи

EN: I am the journey,
BG: Аз съм пътуването,

EN: I am the destination,
BG: Аз съм дестинацията,

EN: I am the whole mad tale
BG: Аз съм съвсем луд приказка

EN: That grieves you
BG: Че ти скърби

EN: Away to taste the night,
BG: Гост на вкус на нощта,

EN: Free and loose we fly!
BG: Безплатно и губим летим!

EN: Follow the madness,
BG: Следвайте лудост,

EN: How do you know what's real?
BG: Как да знам какво е реално?

EN: Imaginarium, a dream emporium!
BG: Imaginarium, emporium мечта!

EN: Caress the tales
BG: Погали приказки

EN: And they will read you real
BG: И те ще ви прочета реални

EN: A storyteller's game,
BG: Игра, на разказвач на истории

EN: Inside he flicks the gate
BG: Отвътре той извивки портата

EN: The calling heart
BG: Призовава сърцето

EN: Is a limitless chest of tales...
BG: Е неизчерпаем гърдите на приказки...

EN: I am the voice of never, never land,
BG: Аз съм гласът на никога, никога земя,

EN: The innocence of dreams from every man,
BG: Невинността на сънищата от всеки човек,

EN: I am the empty grave of Peter Pan,
BG: Аз съм празен гроб на Питър Пан,

EN: A soaring kite against the blue, blue sky,
BG: Растящите хвърчило срещу синьо, синьо небе,

EN: Every chimney, every moonlit sight
BG: Всеки комин, всяка лунна поглед

EN: I am the story that will read you real,
BG: Аз съм в историята, която ще ви прочета реални,

EN: Every memory that you hold dear
BG: Всеки памет, които ви държат скъпи

EN: I am the voice of never, never land,
BG: Аз съм гласът на никога, никога земя,

EN: The innocence of dreams from every man,
BG: Невинността на сънищата от всеки човек,

EN: Searching heavens for another earth...
BG: Търсененебето за друга земя...