Artist: 
Search: 
Nightwish - Sleeping Sun lyrics (Bulgarian translation). | The sun is sleeping quietly
, Once upon a century
, Wistful oceans calm and red
, Ardent caresses...
04:07
video played 1,361 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Nightwish - Sleeping Sun (Bulgarian translation) lyrics

EN: The sun is sleeping quietly
BG: Слънцето спи спокойно

EN: Once upon a century
BG: Имало един век

EN: Wistful oceans calm and red
BG: Копнеж океаните спокойно и червен

EN: Ardent caresses laid to rest
BG: Пламенен ласки, определен за почивка

EN: For my dreams I hold my life
BG: За моите мечти аз държа живота си

EN: For wishes I behold my nights
BG: За желания аз Ето моите нощи

EN: The truth at the end of time
BG: Истината в края на времето

EN: Losing faith makes a crime
BG: Губят вярата прави престъпление

EN: I wish for this night time
BG: Бих искал за това нощно време

EN: to last for a life-time
BG: до последно за цял живот

EN: The darkness around me
BG: Тъмнината около мен

EN: Shores of a solar sea
BG: Слънчево море

EN: Oh how I wish to go down with the sun
BG: О, как искам да сляза със слънцето

EN: Sleeping
BG: Спящата

EN: Weeping
BG: Плач

EN: With you
BG: С вас

EN: Sorrow has a human heart
BG: Скръб е човешко сърце

EN: From my god it will depart
BG: От моя Бог ще отпътува

EN: I'd sail before a thousand moons
BG: Аз ще отплава преди хиляди луни

EN: Never finding where to go
BG: Никога не намери къде да отидем

EN: Two hundred twenty-two days of light
BG: Две сто двадесет и два дни от светлината

EN: Will be desired by a night
BG: Ще се желае от една нощ

EN: A moment for the poet's play
BG: Момент за играта на поета

EN: Until there's nothing left to say
BG: Докато няма какво да кажа

EN: I wish for this night-time to last for a lifetime
BG: Пожелавам за тази нощ-време до последно за цял живот

EN: The darkness around me
BG: Тъмнината около мен

EN: Shores of a solar sea
BG: Слънчево море

EN: Oh how I wish to go down with the sun
BG: О, как искам да сляза със слънцето

EN: Sleeping
BG: Спящата

EN: Weeping
BG: Плач

EN: With you
BG: С вас

EN: I wish for this night-time to last for a lifetime
BG: Пожелавам за тази нощ-време до последно за цял живот

EN: The darkness around me
BG: Тъмнината около мен

EN: Shores of a solar sea
BG: Слънчево море

EN: Oh how I wish to go down with the sun
BG: О, как искам да сляза със слънцето

EN: Sleeping
BG: Спящата

EN: Weeping
BG: Плач

EN: With you....
BG: С вас...