Artist: 
Search: 
Nightwish - Nemo lyrics (Bulgarian translation). | This is me for forever
, One of the lost ones
, The one without a name
, Without an honest heart as...
04:05
video played 1,909 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Nightwish - Nemo (Bulgarian translation) lyrics

EN: This is me for forever
BG: Това ми е за завинаги

EN: One of the lost ones
BG: Един от изгубени

EN: The one without a name
BG: Един без име

EN: Without an honest heart as compass
BG: Без един честен сърце като компас

EN: This is me for forever
BG: Това ми е за завинаги

EN: One without a name
BG: Един без име

EN: These lines the last endeavor
BG: Тези линии последно усилие

EN: To find the missing lifeline
BG: Да се намери липсващите въже

EN: Oh how I wish
BG: О как ми се иска

EN: For soothing rain
BG: За успокоение на дъжд

EN: All I wish is to dream again
BG: Всичко, което искат е да мечтая отново

EN: My loving heart
BG: Моето любящо сърце

EN: Lost in the dark
BG: Изгубени в мрака

EN: For hope I'd give my everything
BG: За надежда ще даде ми всичко

EN: My flower
BG: Моето цвете

EN: Withered between
BG: Повяхнал между

EN: The pages two and three
BG: Страници, две и три

EN: The once and forever bloom gone with my sins
BG: Веднъж и завинаги Блум отишъл с моите грехове

EN: Walk the dark path
BG: Ходят на тъмен път

EN: Sleep with angels
BG: Спя с ангели

EN: Call the past for help
BG: Наричат миналото за помощ

EN: Touch me with your love
BG: Докосни ме с любовта си

EN: And reveal to me my true name
BG: И да ми разкрие моето истинско име

EN: Oh how I wish
BG: О как ми се иска

EN: For soothing rain
BG: За успокоение на дъжд

EN: All I wish is to dream again
BG: Всичко, което искат е да мечтая отново

EN: My loving heart
BG: Моето любящо сърце

EN: Lost in the dark
BG: Изгубени в мрака

EN: For hope I'd give my everything
BG: За надежда ще даде ми всичко

EN: Oh how I wish
BG: О как ми се иска

EN: For soothing rain
BG: За успокоение на дъжд

EN: Oh how I wish to dream again
BG: О, как желая да мечтая отново

EN: Once and for all
BG: Веднъж и за всички

EN: And all for once
BG: И всички за един път

EN: Nemo my name for evermore
BG: Немо името ми до века

EN: Nemo sailing home
BG: Немо ветроходство дом

EN: Nemo letting go
BG: Оставяйки Немо

EN: Oh how I wish
BG: О как ми се иска

EN: For soothing rain
BG: За успокоение на дъжд

EN: All I wish is to dream again
BG: Всичко, което искат е да мечтая отново

EN: My loving heart
BG: Моето любящо сърце

EN: Lost in the dark
BG: Изгубени в мрака

EN: For hope I'd give my everything
BG: За надежда ще даде ми всичко

EN: Oh how I wish
BG: О как ми се иска

EN: For soothing rain
BG: За успокоение на дъжд

EN: Oh how I wish to dream again
BG: О, как желая да мечтая отново

EN: Once and for all
BG: Веднъж и за всички

EN: And all for once
BG: И всички за един път

EN: Nemo my name for evermore
BG: Немо името ми до века

EN: Nemo my name for evermore
BG: Немо името ми до века