Artist: 
Search: 
Nightwish - Elvenpath (Live) lyrics (Bulgarian translation). | In the sheltering shade of the forest
, Calling calming silence
, Accompanied only by the full...
04:54
video played 1,288 times
added 8 years ago
Reddit

Nightwish - Elvenpath (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: In the sheltering shade of the forest
BG: В sheltering сянката на гората

EN: Calling calming silence
BG: Повикване успокояващ мълчание

EN: Accompanied only by the full moon
BG: Придружава само от Луната

EN: The howling of a night wolf
BG: Howling на вълка нощ

EN: And the path under my bare feet...
BG: И пътят под ми голи крака...

EN: ...The Elvenpath)
BG: ...Elvenpath)

EN: Hearing music from the deepest forest
BG: Изслушване на музика от дълбокото гора

EN: Songs as a seduction of sirens
BG: Песни като прелъстяване на сирените

EN: The elf-folk is calling me
BG: Елф-фолк е ме наричаш

EN: Tapio, Bear-king, Ruler of the forest
BG: Tapio, носят-крал, владетел на гората

EN: Mielikki, Bluecloak, Healer of the ill and sad
BG: Mielikki, Bluecloak, лечителка на болни и тъжно

EN: Open the gate and let me follow the uncarven path
BG: Отворете портата и нека да следват пътя на uncarven

EN: The way to the lands
BG: Начинът да земи

EN: Where as a hero I stand
BG: Когато като герой готовност

EN: The path where Beauty met the Beast
BG: Пътят, където красота спазват звярът

EN: Elvenpath
BG: Elvenpath

EN: It's the honesty of these worlds
BG: Има честността на тези светове

EN: Ruled by magic and mighty swords
BG: От магията и могъщите мечове

EN: That makes my soul long for the past
BG: Това прави душата си за миналото

EN: Elvenpath
BG: Elvenpath

EN: The moonwitch took me to a ride on a broomstick
BG: Moonwitch отне ми да язди на broomstick

EN: Introduced me to her old friend home gnome
BG: Ме въведе на своя стар приятел дом gnome

EN: Told me to keep the sauna warm for him
BG: Ми каза да запазите сауна топли за него

EN: At the grove I met the rest - the folk of my fantasies
BG: В Гроув запознах с останалите - фолк на моя фантазии

EN: Bilbo, Sparhawk, goblins and pixies
BG: Билбо, Sparhawk, гоблините и пикси

EN: Snowman, Willow, trolls and the seven dwarves
BG: Снежен, върба, троли и седемте джуджета

EN: The path goes forever on
BG: Пътят завинаги отива

EN: The way to the lands...
BG: Начинът за земите...

EN: As I return to my room
BG: Както се върна към моята стая

EN: And as sleep takes me by my hand
BG: И тъй като съня ми отнема от ръка

EN: Madrigals from the woods
BG: Madrigals от горите

EN: Carry me to neverland
BG: Да носи ме neverland

EN: In this spellbound night
BG: В тази spellbound вечер

EN: The world's an elvish sight
BG: В света elvish поглед

EN: In this spellbound night
BG: В тази spellbound вечер

EN: The world's an elvish sight
BG: В света elvish поглед