Artist: 
Search: 
Nicole Scherzinger - Right There (feat. 50 Cent) lyrics (Bulgarian translation). | 50, Nicole
, It’s just another one
, Another number one
, 
, [50 Cent]
, 
, I’m complex,...
04:18
video played 2,755 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Nicole Scherzinger - Right There (feat. 50 Cent) (Bulgarian translation) lyrics

EN: 50, Nicole
BG: 50, Никол

EN: It’s just another one
BG: Това е просто още една

EN: Another number one
BG: Друг номер едно

EN: [50 Cent]
BG: [50 Cent]

EN: I’m complex, difficult to understand
BG: Аз съм сложна, трудна за разбиране

EN: I don’t know if me or just the make up of a man
BG: Аз не знам дали ме или просто с марката на човек

EN: I wanna it in the morning
BG: Искам да го сутрин

EN: Right early I want it
BG: Нали рано аз го искам

EN: I rise as the sunrise
BG: Изправям се като изгрев

EN: Baby now get up on it
BG: Бебе сега се изправи върху него

EN: Give to me good
BG: Да ми даде добри

EN: Shawty work it like it should
BG: Shawty работи както трябва

EN: You follow instructions
BG: Следвате инструкциите

EN: Then I follow instructions
BG: След това следвайте инструкциите

EN: The ultimate seduction
BG: Крайната прелъстяване

EN: More kissing and touching
BG: Повече целувки и докосване

EN: Feels super natural
BG: Супер естествено

EN: First chance I’m at you
BG: Първи шанс, аз съм при вас

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Come here baby and be my baby
BG: Дойде тук бебе и да бъде моето бебе

EN: And be my baby oh oh oh
BG: И да ми бебе о о о

EN: Come here baby put your hands on my body
BG: Идват тук бебе сложи ръцете си върху тялото ми

EN: Hands on my body oh oh oh
BG: Ръцете върху тялото ми о о о

EN: Right there keep it right there
BG: Точно там да го точно там

EN: I love when you put it right there oh oh oh
BG: Обичам, когато го сложите точно там о о о

EN: Yeah yeah oh oh oh
BG: да да о о о

EN: Yeah
BG: Да

EN: [Nicole - Verse 1]
BG: [Никол - стих 1]

EN: Me like the way that you hold my body
BG: Като мен по начин, че държите тялото ми

EN: Me like the way that you touch my body
BG: Ми харесва начина, по който че докосваш тялото ми

EN: Me like the way that you kiss my yeah yeah yeah yeah me like it
BG: Аз като по начин, че ми да да да да ме целунеш ми харесва

EN: Me like the way that he put it on me
BG: Ми харесва начина, по който той го постави на мен

EN: Me like the way that he push up on me
BG: Ми харесва начина, по който той повдига на мен

EN: Me like the way that he goin’ down down down down down
BG: Ми като начина, че той става надолу надолу надолу надолу надолу

EN: No you never gonna let no girl take him from me
BG: Не никога няма да позволи няма момиче да го вземе от мен

EN: Never gonna let no girl steal him form me
BG: Никога няма да позволи няма момиче го открадне изчакваше

EN: Never gonna let the girl keep the close now
BG: Никога няма да позволи на момичето да затвори сега

EN: I tell’em eh eh don’t too close now
BG: Аз tell'em нали нали не прекалено близо сега

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Come here baby and be my baby
BG: Дойде тук бебе и да бъде моето бебе

EN: And be my baby oh oh oh
BG: И да ми бебе о о о

EN: Come here baby put your hands on my body
BG: Идват тук бебе сложи ръцете си върху тялото ми

EN: Hands on my body oh oh oh
BG: Ръцете върху тялото ми о о о

EN: Right there keep it right there
BG: Точно там да готочно там

EN: I love when you put it right there oh oh oh
BG: Обичам, когато го сложите точно там о о о

EN: Yeah yeah oh oh oh
BG: да да о о о

EN: Yeah
BG: Да

EN: [Nicole - Verse 2]
BG: [Никол - стих 2]

EN: I like the way that you talk dirty
BG: Обичам начина, по който говориш мръсни

EN: Don’t wash your mouth I I like it dirty
BG: Не Мийте устата си аз като го мръсни

EN: You like to please yeah I like that yeah yeah yeah yeah me like it
BG: Искате да се моля да ми харесва това да да да да ми харесва

EN: I like the way that you keep me coming
BG: Обичам начина, по който можете да ми се

EN: That yeah you so good you had me running
BG: Това можете да толкова добър, трябваше ми работи

EN: Me like the way that he goin’ down down down down down
BG: Ми като начина, че той става надолу надолу надолу надолу надолу

EN: No I ain’t never gonna let no girl take him from me
BG: Не аз никога няма да няма момиче да го вземе от мен

EN: Never gonna let no girl steal him from me
BG: Никога няма да позволи няма момиче го открадне от мен

EN: Never gonna let the girl keep the close now
BG: Никога няма да позволи на момичето да затвори сега

EN: I tell’em eh eh don’t too close now
BG: Аз tell'em нали нали не прекалено близо сега

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Come here baby and be my baby
BG: Дойде тук бебе и да бъде моето бебе

EN: And be my baby oh oh oh
BG: И да ми бебе о о о

EN: Come here baby put your hands on my body
BG: Идват тук бебе сложи ръцете си върху тялото ми

EN: Hands on my body oh oh oh
BG: Ръцете върху тялото ми о о о

EN: Right there keep it right there
BG: Точно там да го точно там

EN: I love when you put it right there oh oh oh
BG: Обичам, когато го сложите точно там о о о

EN: Yeah yeah oh oh oh
BG: да да о о о

EN: Yeah
BG: Да

EN: [50 Cent]
BG: [50 Cent]

EN: I like it when you freaky
BG: Харесва ми, когато ви шантав

EN: I’m freaky
BG: Аз съм странно

EN: I’ll explore your body completely
BG: Ще изследва тялото си напълно

EN: Til you feel like you need me
BG: Докато се чувствате като имате нужда от мен

EN: Chest to chest
BG: Гърдите на гърдите

EN: I reckon I get to kiss you in neck
BG: Предполагам, че съм се да целуна по шията

EN: Come correct to make a sweat
BG: Са правилно да се направи на пот

EN: It’s making us wet
BG: Това е което ни направи мокри

EN: Say my name, say my name
BG: Ми казвай името, казват името ми

EN: Positions we change
BG: Позиции, ние промяна

EN: I ain’t joking girl, I’m stroking
BG: Аз не се шегува момиче, аз съм гали

EN: I ain’t playing no games
BG: Аз не играя без игри

EN: Jackpot, backshot
BG: Джакпот, backshot

EN: Still roughly taken
BG: Все още грубо взети

EN: My pleasure is pleasing you
BG: Удоволствието е мое е приятен

EN: You should feel the same too
BG: Вие трябва да се чувстват по същия твърде

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: Do we know how to work it?
BG: Да знаем как да се работи?

EN: You got that got that
BG: Имаш ли, че

EN: Put it on you work it
BG: Го постави наотивам на работа

EN: You got that got that
BG: Имаш ли, че

EN: Do you feel good for your let down good for you yeah
BG: Чувствате ли се добре за вашия разочаровам добро за вас, да

EN: He got that got that
BG: Той разбра ли, че

EN: All my girls if you mad put it down let me hear you say yeah
BG: Всички мои момичета, ако сте луд го остави, нека те чуя да казват "да"

EN: All my girls if you mad put it down let me hear you say yeah
BG: Всички мои момичета, ако сте луд го остави, нека те чуя да казват "да"

EN: Do we work that like you like that?
BG: Да работим, като ти подобен този?

EN: When you got up on that you do you right back?
BG: Когато стана на това ли ви връщам?

EN: Say yeah all my girls say yeah
BG: Казват да всички мои момичета казват да

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Come here baby and be my baby
BG: Дойде тук бебе и да бъде моето бебе

EN: And be my baby oh oh oh
BG: И да ми бебе о о о

EN: Come here baby put your hands on my body
BG: Идват тук бебе сложи ръцете си върху тялото ми

EN: Hands on my body oh oh oh
BG: Ръцете върху тялото ми о о о

EN: Right there keep it right there
BG: Точно там да го точно там

EN: I love when you put it right there oh oh oh
BG: Обичам, когато го сложите точно там о о о

EN: Yeah yeah oh oh oh
BG: да да о о о

EN: Yeah
BG: Да