Artist: 
Search: 
Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath (At BBC Radio 1's Big Weekend) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | You can’t touch me now there’s no feeling left
, If you think I’m coming back don’t hold...
04:46
Reddit

Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath (At BBC Radio 1's Big Weekend) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: You can’t touch me now there’s no feeling left
BG: Не можеш да ме докосваш момента няма чувство ляво

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си

EN: What you did to me boy I can’t forget
BG: Това, което направи с мен момче, което не мога да забравя

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си

EN: I was under your spell for such a long time couldn't break the chains
BG: Бях под магията си за толкова дълго време не могат да разрушат вериги

EN: You played with my heart tore me apart withall your lies and games
BG: Вие се играе с моето сърце ме разкъса освен withall лъжите ти и игри

EN: It took all the strength I had but I crawled up on my feet again
BG: Тя взе всички сили имах, но аз обходен се на краката си отново

EN: Now you’re trying to lure me back but no those days are gone my friend
BG: Сега се опитвате да ме примами обратно, но не тези дни отминаха ми приятел

EN: I loved you so much that I thought that someday you could change
BG: Обичах те толкова много, че си помислих, че някой ден може да се промени

EN: But all you brought me was a heart full of pain
BG: Но всичко, което ми донесе е сърце, пълно с болка

EN: You can’t touch me now there’s no feeling left
BG: Не можеш да ме докосваш момента няма чувство ляво

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си

EN: What you did to me boy I can’t forget
BG: Това, което направи с мен момче, което не мога да забравя

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си

EN: Don’t hold your breath eh eh
BG: Не дръжте си нали нали дъх

EN: I was worried about you but you never cared about me none
BG: Бях притеснен за теб, но ти никога не се грижи за мен няма

EN: You took my money and I know that you, you could kill someone
BG: Ти ми взе парите и знам, че ти, ти може да убие някого

EN: I gave you everything but nothing was ever enough
BG: Дадох ти всичко, но нищо не било достатъчно

EN: You were always jealous over such crazy stuff
BG: Винаги си бил толкова ревнив по отношение на такива луди неща

EN: You can’t touch me now there’s no feeling left
BG: Не можеш да ме докосваш момента няма чувство ляво

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си

EN: What you did to me boy I can’t forget
BG: Това, което направи с мен момче, което не мога да забравя

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си

EN: Don’t hold your breath
BG: Не задържайте дъха си

EN: Move on don’t look back
BG: Преместване на Не поглеждай назад

EN: I jumped off a train running off the tracks
BG: Скочих от влак излизане песни

EN: Your day is gone face the facts
BG: Вашият ден е отишъл лицето на фактите

EN: A bad movie ends and the screen fades to black
BG: Един лош филм свършва и на екрана избледнява до черно

EN: What you did to me boy I can’t forget
BG: Това, което направи с мен момче, което не мога да забравя

EN: If you think I’m coming back
BG: Ако мислите, че аз съм се върна

EN: You can’t touch me now there’s no feeling left
BG: Не можеш да ме докосваш момента няма чувство ляво

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си

EN: What you did to me boy I can’t forget
BG: Това, което направи с мен момче, което не мога да забравя

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си

EN: Don’t hold your breath
BG: Не задържайте дъха си

EN: You can’t touch me now there’s no feeling left
BG: Не можеш да ме докосваш момента няма чувство ляво

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си

EN: What you did to me boy I can’t forget
BG: Това, което направи с мен момче, което не мога да забравя

EN: If you think I’m coming back don’t hold your breath
BG: Ако мислите, че аз съм се върна, не задържайте дъха си