Artist: 
Search: 
Nicki Minaj - Super Bass (On Dick Clark's New Year's Rockin Eve) Live) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1:]
, This one is for the boys with the booming system
, Top down, AC with the cooling...
03:31
Reddit

Nicki Minaj - Super Bass (On Dick Clark's New Year's Rockin Eve) Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1:]
BG: [Стих 1:]

EN: This one is for the boys with the booming system
BG: Това е за момчетата с бума система

EN: Top down, AC with the cooling system
BG: Отгоре надолу, AC с охладителната система

EN: When he come up in the club, he be blazin' up
BG: Когато той излезе в клуба, той се blazin'

EN: Got stacks on deck like he savin' up
BG: Имам купища на палубата като той Savin '

EN: And he ill, he real, he might got a deal
BG: И той болен, той реално, той може да има сделка

EN: He pop bottles and he got the right kind of bill
BG: Той pop бутилки и той има правото вид на сметката

EN: He cold, he dope, he might sell coke
BG: Той студено, той дрога, той може да продава кокс

EN: He always in the air, but he never fly coach
BG: Той винаги във въздуха, но той никога не летят треньор

EN: He a motherfucking trip, trip, sailor of the ship, ship
BG: Той motherfucking пътуване, пътуване, моряк на кораб, кораб

EN: When he make it drip, drip kiss him on the lip, lip
BG: Когато той го направи капково, капково го целуне по устните, устните

EN: That's the kind of dude I was lookin' for
BG: Това е вида на пич е гледаш за

EN: And yes you'll get slapped if you're lookin' hoe
BG: И да ти ще добивам пляскам ако сте гледаш мотика

EN: I said, excuse me, you're a hell of a guy
BG: Казах, Извинете ме, ти си АД на човек

EN: I mean my, my, my, my you're like pelican fly
BG: Искам да кажа, ми, ми, ми, ми ти си като муха пеликан

EN: I mean, you're so shy and I'm loving your tie
BG: Искам да кажа, вие сте толкова срамежлив и аз съм нежен си вратовръзка

EN: You're like slicker than the guy with the thing on his eye, oh
BG: Вие сте като хитрец от човек с нещо в очите му, о

EN: Yes I did, yes I did, somebody please tell him who the F I is
BG: Да го направих, да го направих, някой моля, кажете му кой F I е

EN: I am Nicki Minaj, I mack them dudes up, back coupes up, and chuck the deuce up
BG: Аз съм Ники Minaj, аз Мак ги пичове, архивирайте купета и Чък deuce

EN: [Chorus: Ester Dean & Nicki Minaj]
BG: [Припев: естер Дийн & Ники Minaj]

EN: Boy you got my heartbeat runnin' away
BG: Момче, имаш трепета Runnin ' далеч

EN: Beating like a drum and it's coming your way
BG: Бие като барабан и той е смешен начин

EN: Can't you hear that boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass
BG: Не мога да ви чуя, че бум, badoom, бум, бум, badoom, бум, бас

EN: Yeah that's that super bass
BG: да това е че супер бас

EN: Got that super bass boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass
BG: Имам този супер бас бум, badoom, бум, бум, badoom, бум, бас

EN: Yeah that's that super bass
BG: да това е че супер бас

EN: (Boom) [x15]
BG: (Бум) [x 15]

EN: Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, he got that super bass
BG: Бум, badoom, бум, бум, badoom, бум, той че имам супер бас

EN: Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, he got that super bass
BG: Бум, badoom, бум, бум, badoom, бум, той че имам супер бас

EN: [Verse 2:]
BG: [Стих 2:]

EN: This one is for the boys in the polos
BG: Това е замомчетата в polos

EN: Entrepreneur niggas & the moguls
BG: Предприемач негрите & магнати

EN: He could ball with the crew, he could solo
BG: Той може да топка с екипажа, той може да соло

EN: But I think I like him better when he dolo
BG: Но аз мисля, че аз го харесвам по-добре когато той dolo

EN: And I think I like him better with the fitted cap on
BG: И аз мисля, че аз го харесвам по-добре с монтирани ОСП на

EN: He ain't even gotta try to put the mac on
BG: Той не е дори трябва да се опита да пуснат на mac

EN: He just gotta give me that look, when he give me that look
BG: Той просто трябва да ми даде този вид, когато той ми даде, които изглеждат

EN: Then the panties comin' off, off, uh
BG: След това бикини идва на разстояние, разстояние, ъ

EN: Excuse me, you're a hell of a guy you know I really got a thing for American guys
BG: Извинете, вие сте ада на един човек, знаете, че аз наистина имам нещо за американски момчета

EN: I mean, sigh, sickenin' eyes I can tell that you're in touch with your feminine side
BG: Искам да кажа, въздишка, sickenin' очите, мога да кажа, че сте връзка с вашата женска страна

EN: Yes I did, yes I did, somebody please tell him who the F I is
BG: Да го направих, да го направих, някой моля, кажете му кой F I е

EN: I am Nicki Minaj, I mack them dudes up, back coupes up, and chuck the deuce up
BG: Аз съм Ники Minaj, аз Мак ги пичове, архивирайте купета и Чък deuce

EN: [Chorus: Ester Dean & Nicki Minaj]
BG: [Припев: естер Дийн & Ники Minaj]

EN: [Hook:]
BG: [Кука:]

EN: See I need you in my life for me to stay
BG: Виж, имам нужда от теб в живота ми за мен да остане

EN: No, no, no, no, no I know you'll stay
BG: Не, не, не, не, не, знам, че ще остана

EN: No, no, no, no, no don't go away
BG: Не, не, не, не, не не си отиде

EN: Boy you got my heartbeat runnin' away
BG: Момче, имаш трепета Runnin ' далеч

EN: Don't you hear that heartbeat comin' your way
BG: Не чувате това сърцебиене, идва пътя си

EN: Oh it be like, boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass
BG: О тя бъде като бум, badoom, бум, бум, badoom, бум, бас

EN: Can't you hear that boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass
BG: Не мога да ви чуя, че бум, badoom, бум, бум, badoom, бум, бас

EN: [Chorus: Ester Dean & Nicki Minaj]
BG: [Припев: естер Дийн & Ники Minaj]