Artist: 
Search: 
Nicki Minaj - Higher Than A Kite (feat. Lil Wayne) lyrics (Bulgarian translation). | [Lil Wayne:]
, Hello world
, Young MuLLAAa babyyyyy!
, 
, [Nicki Minaj:]
, Murder dem Murder Dem...
02:40
video played 1,665 times
added 8 years ago
Reddit

Nicki Minaj - Higher Than A Kite (feat. Lil Wayne) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Lil Wayne:]
BG: [Лил Уейн:]

EN: Hello world
BG: Здравей, свят

EN: Young MuLLAAa babyyyyy!
BG: Млади MuLLAAa babyyyyy!

EN: [Nicki Minaj:]
BG: [Ники Minaj:]

EN: Murder dem Murder Dem Just 1 word Body A 3rd Of them'
BG: Убийство DEM Murder Dem Само една дума масаж на 3-то им'

EN: Kick Kick Game Can't injure Nicki, That's Why they nick nick named me Ninja Nicki,
BG: Kick Kick играта не може да нарани Ники, ето защо те участника Ник името ми Ninja Ники,

EN: I'm Such A Yes, and your a No No,
BG: Аз съм толкова Да, и си един не не,

EN: Live with a dragon, and where a Kimono,
BG: Живея с един змей, и когато на кимоно,

EN: I'm from the Philliphines, badder than billy jean, is that why I get more head than the gulliten,
BG: Аз съм от Philliphines, badder от Billy Jean, е, че защо да получа по този начин част от gulliten,

EN: Lookin Dumb Struck, cause you bumbs suck,
BG: Изглеждаш Тъп удари, защото ти bumbs смучат,

EN: Where da arm, where the fuck is my nun-Chucks,
BG: Когато га на ръката, където, по дяволите, ми е монахиня-патронници,

EN: I'm in Tokyo with the CokekeyO, somebody sleepin in my bed like Nokio,
BG: Аз съм в Токио с CokekeyO, някой спи в леглото ми като Nokio,

EN: I'm gettin illa then, poppin a pill again,
BG: Аз съм почваш Illa тогава Poppin хапче отново

EN: I'm on the Island, and I'm lookin for Gillgan,
BG: Аз съм на остров, а аз съм гледам за Gillgan,

EN: And where my timberland, O God I'm trembling,
BG: А там, където ми Timberland, Боже аз съм трепет,

EN: Can't find my keys, but I kno I hear'em jingaling,
BG: Не мога да намеря ключ, но аз съм KNO hear'em jingaling,

EN: Your such a Marilyn, Monroe, Manson,
BG: Вашият такава Мерилин Монро, Менсън,

EN: I Got some heroin, wanna go dancing?,
BG: Имам някои хероин, искам да се танцува?,

EN: You at the door? ok
BG: Вие на вратата? OK

EN: I'm bout to come now
BG: Аз съм мач да дойде сега

EN: GEttin Numb Now
BG: Взимам Numb Сега

EN: Don't let me come down
BG: Не ме оставяй да слезе

EN: Sniffin on sum Good nO
BG: Sniffin на сумата добре без

EN: It's Like I'm sniffin on a temple
BG: То е като да съм sniffin на храма

EN: And I can't come down now cause I'm a higher then higher then higher then a kite
BG: И не мога да слезе сега, защото съм по-висока тогава високи високи от хвърчило

EN: [Lil Wayne:]
BG: [Лил Уейн:]

EN: YEA I do wat I does
BG: YEA правя Уот I се

EN: I come through this bitch wrist blue in cause I'm so 5 star suwop to the bloods
BG: Дойде през тази кучка китката син защото съм 5 звезден suwop на кръвни

EN: And b4 I had a mirrow I knew who I waz
BG: И b4 имах Mirrow знаех кой съм WAZ

EN: I know where I'm goin I knew where I waz
BG: Знам къде съм става знаех къде WAZ

EN: DAttt DAtt diiirtyyy diirtttyy south see my shoes from the mud
BG: DAttt DAtt diiirtyyy diirtttyy юг вид обувки от калта

EN: Who can u trust? Who can you Love? when love kills like they gave cupid a gun
BG: Кой може и доверие? Кой може да те обича? когато любовта убива като дадоха купидон пистолет

EN: It go (BLAOW) LIke u shooting 4 fun and sometimes the solution is Execution for some,
BG: Той отиде (BLAOW) като ф стрелба 4 забавни и понякога решението е изпълнение за някои,

EN: Besides you don't want that Intrusion at 1 am in the conclusion is that you loosing the sun
BG: Освен това вие не искате това проникване в 1 часа в заключение е, че губи на слънце

EN: Don't inducein my funds, I smoke the Fruitiest I mean the stupidiest buzz blunts I get stupid as duhhh
BG: Не inducein ми на средства, аз пуша Fruitiest Искам да кажа на stupidiest Blunts вести получавам глупави като duhhh

EN: I swear my dubbieZ Is uhhhh fat and just like it you can't get lit
BG: Кълна ми dubbieZ е uhhhh мазнини и точно като него не можеш да се свети

EN: Shit don't stink when you shitting in a bank
BG: Мамка му не смрад, когато сере в банка

EN: LET a man run an Errand I'm a hit him like aye
BG: Нека човек да стартирате Errand Аз съм го удари като ай

EN: Look in his eye and a nigga might blink
BG: Погледни в очите му и един негър може да мига

EN: Aim at his head and I nigga might think (listen)
BG: Цел на главата си и аз негър би си мислите, (слушате)

EN: Sniffin on sum Good no
BG: Sniffin на сумата добро не

EN: It's Like I'm sniffinon a temple
BG: То е като да съм sniffinon храм

EN: And I can't come down now cause I'm a higher then higher then higher then a kite
BG: И не мога да слезе сега, защото съм по-висока тогава високи високи от хвърчило