Artist: 
Search: 
Nicki Minaj - Check It Out (feat. Will.I.Am) lyrics (Bulgarian translation). | Oh ooh (x4)
, 
, [Nicki Minaj]
, Stepped up in the party like my name was “that b***h”.
, All...
04:11
video played 1,435 times
added 6 years ago
by AzBeSt
Reddit

Nicki Minaj - Check It Out (feat. Will.I.Am) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Oh ooh (x4)
BG: О о (x 4)

EN: [Nicki Minaj]
BG: [Ники Minaj]

EN: Stepped up in the party like my name was “that b***h”.
BG: Активизира в страната, като името ми е "че б *** h".

EN: All these haters mad because I’m so established.
BG: Всички тези мразят луд защото аз съм така установената.

EN: They know I’m a beast, yeah I’m a f**king savage
BG: Те знаят, аз съм един звяр, да аз съм f ** цар дивак

EN: Haters you can kill yourself.
BG: Мразят може да убие себе си.

EN: In my space shuttle and I’m not coming down
BG: В моето пространство совалката и аз съм не слиза

EN: I’m a stereo and she’s just so monotone
BG: Аз съм стерео и тя е просто така монотонно

EN: Sometimes it’s just me and all my bottles all alone
BG: Понякога това е просто ме и ми бутилки сам

EN: I ain’t coming back this time.
BG: Аз не се връща, този път.

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: I can’t believe it, it’s so amazing.
BG: Не мога да го повярвам, това е толкова невероятно.

EN: This club is heating, this party’s blazing.
BG: Този клуб е Парно, тази партия пламнал.

EN: I can’t believe it, this beat is banging.
BG: Не мога да го повярвам, този ритъм се чука.

EN: I can’t believe it, I can’t believe i-it.
BG: Не мога да го повярвам, не мога да повярвам i-то.

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: (Hey) Check It Out (x10)
BG: (Ей) Я вижте (x 10)

EN: (Yeah yeah, I’m feeling it now-ow)
BG: (да да, аз съм го чувство сега-АК)

EN: Check It Out (x3)
BG: Я вижте (x 3)

EN: [Will.i.am]
BG: [Will.i.am]

EN: Step up in the party like my name was Mr. T
BG: Стъпка нагоре в страната като името ми е г-н Т

EN: All these hating naggers ain’t got nothing on me.
BG: Всички тези мразят naggers да не се получи нищо за мен.

EN: Honestly I gotta stay as fly as I can be
BG: Честно аз gotta остана като летят като може да бъде

EN: If you lick and roll it you get super OG
BG: Ако оближе и се разточва получавате супер ДВ

EN: Mine is always ? cause I'm fly, fly, fly
BG: Мината е винаги? защото аз съм летят, летят, летят

EN: Dummies they can’t touch me cause I'm floating sky high
BG: Манекени, те не ме докосвай причина аз съм плаващ небето високо

EN: I stay nigga-rific you don’t need to ask why
BG: Остана негър-Рафик не е нужно да попитам защо

EN: You can try and see with your eyes
BG: Можете да опитате и видите с очите си

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: (Hey) Check It Out (x10)
BG: (Ей) Я вижте (x 10)

EN: (Yeah yeah, I’m feeling it now-ow)
BG: (да да, аз съм го чувство сега-АК)

EN: Check It Out (x3)
BG: Я вижте (x 3)

EN: Check this mother-f**ker OUT!
BG: Проверете тази майка-f ** ker вън!

EN: It got me in the club, in the club, just rocking like this…
BG: Това ли ме в клуба, в клуба, просто рока като това...

EN: The DunDun
BG: DunDun

EN: The sun done
BG: Слънцето прави

EN: Yep, the sun done
BG: Yep, слънцето прави

EN: Came up, but we still up in dungeon
BG: Дойде нагоре, но ние все още в тъмница

EN: The DunDun
BG: НаDunDun

EN: Yep, in London
BG: Да в Лондон

EN: Competition, why yes I would love some
BG: Конкуренция, защо да обичам някои

EN: How the f**k they get mad cause they run done.
BG: Как ** к те се луд защото те управляват направено.

EN: Mad cause I’m getting money in abundance
BG: Луд защото аз съм получаване на пари в изобилие

EN: Man I can’t even count all of these hundreds
BG: Човек аз дори не мога да изброя всички от тези стотици

EN: Duffle bag every time I go to SunTrust
BG: Екип чанта всеки време аз отивам да SunTrust

EN: I leave the rest just to collect interest
BG: Оставям останалото само, за да събират лихви

EN: I mean interest
BG: Искам да кажа интерес

EN: F**k my nemesis
BG: ** К ми отмъщение

EN: Exclamation… just for emphasis
BG: Удивителен... само за акцент

EN: And I don’t sympathize, cause you a simple b***h
BG: И аз не споделям, причина ти прост *** h

EN: I just pop up on these hoes on some pimple sh*t
BG: Аз просто поп в тези мотики на някои пъпка sh * t

EN: And put the iron to your face you old wrinkled b***h
BG: И поставете ютията към лицето си стари набръчкани b *** h

EN: We just had to kill it
BG: Ние просто трябваше да го убие

EN: We on the radio hotter than a skillet
BG: Ние по радиото hotter от тиган

EN: We in the club making party people holla
BG: Ние в клуб като страна хора holla

EN: Money in the bank we be getting top dollar
BG: Пари в банката ние бъдат намалени най-долар

EN: I’m a big baller,
BG: Аз съм голям баскетболист,

EN: You a little smaller
BG: Малко по-

EN: Step up to my level, you need to grow a little taller
BG: Стъпка ми ниво, трябва да расте малко по-висок

EN: I’m shot caller
BG: Аз съм заснет повикващия

EN: Get up off my collar
BG: Ставай от моята яка

EN: You a Chihuahua
BG: Вие Чихуахуа

EN: I’m a Rottweiler
BG: Аз съм Ротвайлер

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: I can’t believe it, it’s so amazing.
BG: Не мога да го повярвам, това е толкова невероятно.

EN: I can’t believe it, this beat is banging.
BG: Не мога да го повярвам, този ритъм се чука.

EN: I can’t believe it, it’s so amazing.
BG: Не мога да го повярвам, това е толкова невероятно.

EN: I can’t believe it, I can’t believe i-it.
BG: Не мога да го повярвам, не мога да повярвам i-то.

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: (Hey) Check It Out (x10)
BG: (Ей) Я вижте (x 10)

EN: Check It Out (x3)
BG: Я вижте (x 3)