Artist: 
Search: 
Reddit

Nguyen Kien Cuong - Niem Tin Ban Be lyrics

Niềm tin bạn bè

Ngày hôm nay ta đi trên con đường xưa cũ. Thầm nhớ năm xưa khi ta gần nhau. Đi bên nhau đôi bạn thân ngày hôm ấy luôn bên nhau cho nhau một niềm tin. Người bạn thân cho tôi tin con đường phía trước, dù lắm chông gai gian nan tới sau này thì ta luôn đi qua chông gai sợ chi nếu biết. Bên ta còn có có một trái tim. Niềm tin mãi không phai tin về con đường phía trước một niềm tin khi ta chung vai kề bước, người bạn của tôi bên cạnh là người giúp tôi trong cuộc sống dù gian nan nhưng tôi tin sẽ vượt qua. Ngày mai dẫu không đi chung đường như ngày hôm trước chỉ mình ta đang đi phong ba không lùi bước thì lòng vẫn luôn tin rằng người bạn của tôi luôn ở đó. Truyền niềm tin cho tôi trên đường xa.

Ngày hôm nay ta đi trên con đường xưa cũ. Thầm nhớ năm xưa khi ta gần nhau. Đi bên nhau đôi bạn thân ngày hôm ấy luôn bên nhau cho nhau một niềm tin. Một niềm tin luôn bên tôi trên đường phía trước, dù lắm chông gai gian nan tới sau này thì ta luôn đi qua chông gai sợ chi nếu biết. Bên ta còn có có một trái tim. Niềm tin mãi không phai tin về con đường phía trước một niềm tin khi ta chung vai kề bước, người bạn của tôi bên cạnh là người giúp tôi trong cuộc sống dù gian nan nhưng tôi tin sẽ vượt qua. Ngày mai dẫu không đi chung đường như ngày hôm trước chỉ mình ta đang đi phong ba không lùi bước vì lòng vẫn luôn tin rằng người bạn của tôi luôn ở đó. Truyền niềm tin cho tôi trên đường xa.

Sẽ mãi mãi trong ta tin về con đường phía trước, một niềm tin khi ta chung vai bước đi, người bạn của tôi bên cạnh là người giúp tôi tin cuộc sống, dù gian nan nhưng tôi tin sẽ vượt qua. Ngày mai dẫu không đi chung đường như ngày hôm trước chỉ mình ta đang đi phong ba không lùi bước thì lòng vẫn luôn tin rằng người bạn của tôi luôn ở đó. Truyền niềm tin cho tôi trên đường xa. Còn mãi mãi, mãi trong tôi một niềm tin, niềm tin bạn bè.