Artist: 
Search: 
Neneh Cherry - Woman lyrics (Bulgarian translation). | You gotta be fortunate
, You gotta be lucky now
, I was just sitting here
, Thinking good and bad
,...
04:24
video played 2,067 times
added 8 years ago
by orynwe
Reddit

Neneh Cherry - Woman (Bulgarian translation) lyrics

EN: You gotta be fortunate
BG: Трябва да си щастлив

EN: You gotta be lucky now
BG: Трябва да си щастлив сега

EN: I was just sitting here
BG: Аз просто седя тук

EN: Thinking good and bad
BG: Мислене добри и лоши

EN: But I'm the kinda woman
BG: Но аз съм доста жена

EN: That was built to last
BG: Това е построена до последно

EN: They tried erasing me
BG: Те се опитах изтриване на ме

EN: But they couldn't wipe out my past
BG: Но те не може да заличи миналото си

EN: To save my child
BG: За да запишете детето ми

EN: I'd rather go hungry
BG: Предпочитам да отида гладен

EN: I got all of ethiopia
BG: Аз имам всички на Етиопия

EN: Inside of me
BG: Вътрешната страна на мен

EN: And my blood flows
BG: И моята кръв потоци

EN: Through every man
BG: Чрез всеки човек

EN: In this godless land
BG: В тази безбожна земя

EN: That delivered me
BG: Това ме доставени

EN: I've cried so many tears even the blind can see
BG: Аз плачех толкова много сълзи дори на слепи

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: This is a woman's world.
BG: Това е на жената света.

EN: This is my world.
BG: Това е Моят свят.

EN: This is a woman's world
BG: Това е на жената света

EN: For this man's girl.
BG: За този човек момиче.

EN: There ain't a woman in this world,
BG: Там не е една жена в този свят,

EN: Not a woman or a little girl,
BG: Не една жена или малко момиче,

EN: That can't deliver love
BG: Това не може да достави любов

EN: In a man's world.
BG: В света на човека.

EN: I've born and I've bread.
BG: Аз съм роден и аз бях хляб.

EN: I've cleaned and I've fed.
BG: Аз съм чист и аз съм хранени.

EN: And for my healing wits
BG: И за моето изцеление акъла

EN: I've been called a witch.
BG: Аз бях наречен вещица.

EN: I've crackled in the fire
BG: Аз съм изкривен в огъня

EN: And been called a liar.
BG: И наречен лъжец.

EN: I've died so many times
BG: Аз бях умира толкова много пъти

EN: I'm only just coming to life.
BG: Аз съм едва оживява.

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: This is a woman's world.
BG: Това е на жената света.

EN: This is my world.
BG: Това е Моят свят.

EN: This is a woman's world
BG: Това е на жената света

EN: For this man's girl.
BG: За този човек момиче.

EN: There ain't a woman in this world,
BG: Там не е една жена в този свят,

EN: Not a woman or a little girl,
BG: Не една жена или малко момиче,

EN: That can't deliver love
BG: Това не може да достави любов

EN: In a man's world.
BG: В света на човека.

EN: My blood flows
BG: Моята кръв потоци

EN: Through every man and every child
BG: Чрез всеки човек и всяко дете

EN: In this godless land
BG: В тази безбожна земя

EN: That delivered me
BG: Това ме доставени

EN: I cried so many tears even the blind can see
BG: Плаках толкова много сълзи дори на слепи

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: This is a woman's world.
BG: Това е на жената света.

EN: This is my world.
BG: Това е Моят свят.

EN: This is a woman's world
BG: Това е на жената света

EN: For this man's girl.
BG: За този човек момиче.

EN: There ain't a woman in this world,
BG: Там не е една жена в тазисвят,

EN: Not a woman or a little girl,
BG: Не една жена или малко момиче,

EN: That can't deliver love
BG: Това не може да достави любов

EN: In a man's world.
BG: В света на човека.