Artist: 
Search: 
 - Nelina & Ivailo Gurov - Живея За Теб lyrics (Russian translation). | Как съм живял до днес без теб,
, как не умрях от адска...
04:27
video played 825 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Nelina & Ivailo Gurov - Живея За Теб (Russian translation) lyrics

BG: Как съм живял до днес без теб,
RU: Как я жил до сих пор без тебя

BG: как не умрях от адска жажда?
RU: Как, черт возьми, не умереть от жажды?

BG: Както река разпуква лед,
RU: Как река разбивается лед

BG: твоята нежност ме възражда.
RU: Вашу доброту вернул меня к жизни.

BG: Както семафор спира влак,
RU: Как сигнал остановки поезда

BG: твойте очи ми дават знак
RU: глаза, Дай мне знак

BG: тихо да спра до теб, любима.
RU: тихо, чтобы остановить вас дорогая.

BG: Искрен и нежен с мен бъди,
RU: Искренние и нежным со мной быть,

BG: искрен до болка-аз те моля.
RU: искренней боли, я прошу вас.

BG: Друг ослепи ме с рой звезди,
RU: Другой ослепил меня рой звезд

BG: друг ме превзе с фалшива роля.
RU: другой взял меня ложные роль.

BG: Как да повярвам в твоя глас,
RU: Как считают в вашем голосе

BG: право на грешка нямам аз.
RU: права у меня нет ошибки.

BG: Няма в сърцето място за нови лъжи.
RU: Существует не место в центре новой лжи.

BG: Припев:
RU: Припев:

BG: Безгранично те жадувам,
RU: Неограниченное Длинный,

BG: безгранично се страхувам.
RU: безграничного страха.

BG: Тази обич е последна надежда
RU: Эта любовь является последней надеждой

BG: за мойто ранено сърце.
RU: для моего ранения сердца.

BG: Вече видях самия ад,
RU: Уже видел себя ад

BG: вече видях любов безчестна.
RU: Я не видел любовь нечестно.

BG: Как да те пусна в моя свят,
RU: Как разрешить в мой мир

BG: нова сълза не бих понесла.
RU: Новая Долина не будет страдать.

BG: Как съм живял без теб не знам,
RU: Как я жил без тебя я не знаю

BG: искрен ще бъда с теб и прям-
RU: Я буду честен и откровенен с вами

BG: дай ми,поне прашинка надежда!
RU: Дайте мне по крайней мере MOT надежда!

BG: Припев:
RU: Припев:

BG: Безгранично те жадувам
RU: Неограниченное Длинный

BG: как съм живял без твоят зов?
RU: Как я жил без вашего вызова?

BG: безгранично се страхувам
RU: безграничного страха

BG: вярвай във моятя любов
RU: Верю в любовь моя

BG: Тази обич е последна надежда,
RU: Эта любовь является последней надеждой

BG: искрица за нас.
RU: искры для нас.

BG: Как съм живял без теб не знам,
RU: Как я жил без тебя я не знаю

BG: искрен ще бъда с теб и прям-
RU: Я буду честен и откровенен с вами

BG: дай ми,поне прашинка надежда!
RU: Дайте мне по крайней мере MOT надежда!

BG: Живея за теб (х2)
RU: Жить для Тебя (x2)

BG: Безгранично те желая
RU: Неограниченное они хотят

BG: как да повярвам в твоя глас
RU: Как считают в вашем голосе

BG: аз ще бъда с теб до края
RU: Я буду с вами до конца

BG: право на грешка нямам аз
RU: права у меня нет ошибки

BG: Тази обич е последна надежда
RU: Эта любовь является последней надеждой

BG: за мойто ранено сърце.
RU: для моего ранения сердца.

BG: Как съм живял до днес без теб,
RU: Как я жил до сих пор без тебя

BG: как не умрях от адска жажда?
RU: Как, черт возьми, не умереть от жажды?

BG: Както река разпуква лед,
RU: Как река разбивается лед

BG: твоята нежност ме възражда.
RU: Вашу доброту вернул меня к жизни.

BG: Вече повярвах в твоя глас,
RU: Уже верю в ваш голос

BG: вече съм ти, а ти-съм аз,
RU: Я уже, а ты-мне,

BG: мойто сърце живее,
RU: мое сердце жизнь

BG: живее,живее за теб,
RU: жить, жить для тебя

BG: как съм живял до днес без теб
RU: Как я жил без тебя сегодня

BG: живея за теб.
RU: Я живу для тебя.

BG: Как съм живял до днес без теб.
RU: Как я жил до сих пор без тебя.

BG: Живея, живея, за теб... живея за теб!
RU: Жить, жить для тебя ... Я живу для тебя!