Artist: 
Search: 
Neli Petkova - Samo Men (feat. Slavi Trifonov & Ku-Ku Band) lyrics (English translation). | Ето моето сърце, ето моята душа!
, Ето, аз ти давам...
03:40
video played 3,327 times
added 8 years ago
Reddit

Neli Petkova - Samo Men (feat. Slavi Trifonov & Ku-Ku Band) (English translation) lyrics

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
EN: Here is my heart, my soul!

BG: Ето, аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш?
EN: Here, I give you everything you what will my nose?

BG: В момента нямам време да се държа прилично.
EN: Currently I don't have time to be decently.

BG: Кажи, какво те прави от другите различна?
EN: Say, what makes you different from others?

BG: Кажи сега направо, какво ще ми направиш,
EN: Tell now directly, what will I do

BG: че утре още да те помня и да не те забравя?
EN: that tomorrow they still remember and not they forget?

BG: И само не започвай с: "`ма, аз не съм такава!".
EN: And not only start with: "Ma, I'm not such a!".

BG: Не си, сега ще станеш и аз не съм, но ставам,
EN: Do not, will now become and I'm not, but I,

BG: защото, както казах, приех те твърде лично,
EN: because, as I said, I accepted it too personally,

BG: и честно, нямам време да се държа прилично.
EN: and honestly, I don't have time to be decently.

BG: Ти си като нежен цвят, скрит в розова мъгла,
EN: You're having a gentle colour hidden in pink mist,

BG: как да те откъсна аз, но без да те нараня?
EN: How can they went I, but they hurt?

BG: Искам устните ти аз да целуват само мен,
EN: I want to kiss your lips I just me

BG: всяка нощ и всеки ден, само мен.
EN: every night and every day, only me.

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
EN: Here is my heart, my soul!

BG: Eто, аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш?
EN: Eto, I'm ready for everything, you what will my nose?

BG: Ето моето сърце, ето моята душа,
EN: Here is my heart, my soul,

BG: ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш?
EN: Here I give you everything you what will my nose?

BG: Сега ще поговоря не с(ъс) теб, а с твойто тяло,
EN: Now will not pogovorâ with (a) you, and with tvojtobody,

BG: което много преди тебе отдавна е разбрало,
EN: what many before you is razbralo,

BG: че аз съм всичко, за което то отдавна е готово,
EN: that I'm all for which it has long been ready,

BG: да спрем дотук с(ъс) римите, повтаряме отново.
EN: to stop it with (a) Bulgaria, tried again.

BG: В момента нямам време да се държа прилично,
EN: Currently I don't have time to be decently,

BG: облечена си в бяло, това е добро начало,
EN: dressed in white, this is a good start,

BG: което ми подсказва, че ще се чувстваме отлично,
EN: which to me suggests that will feel excellent,

BG: ако решиш да се държиш ужасно неприлично!
EN: If rešiš to behave terribly offensive!

BG: Ти си като нежен цвят, скрит в розова мъгла,
EN: You're having a gentle colour hidden in pink mist,

BG: как да те откъсна аз, но без да те нараня?
EN: How can they went I, but they hurt?

BG: Искам устните ти аз да целуват само мен,
EN: I want to kiss your lips I just me

BG: всяка нощ и всеки ден, само мен.
EN: every night and every day, only me.

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
EN: Here is my heart, my soul!

BG: Ето, аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш?
EN: Here, I'm ready for everything, you what will my nose?

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
EN: Here is my heart, my soul!

BG: Ето, аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш?
EN: Here, I give you everything you what will my nose?

BG: Ето моето сърце...
EN: Here's my heart ...

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
EN: Here is my heart, my soul!

BG: Ето, аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш?
EN: Here, I'm ready for everything, you what will my nose?

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
EN: Here is my heart, my soul!

BG: Ето, аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш?
EN: Here, I give youeverything you what will my nose?