Artist: 
Search: 
Neli Petkova - Samo Men (feat. Slavi Trifonov & Ku-Ku Band) lyrics (Chinese translation). | Ето моето сърце, ето моята душа!
, Ето, аз ти давам...
03:40
video played 3,329 times
added 8 years ago
Reddit

Neli Petkova - Samo Men (feat. Slavi Trifonov & Ku-Ku Band) (Chinese translation) lyrics

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
ZH: 这里是我的心,这里是我的灵魂 !

BG: Ето, аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш?
ZH: 在这里,我会给你的一切你什么会我的鼻子?

BG: В момента нямам време да се държа прилично.
ZH: 现在我没有时间要不卑不亢。

BG: Кажи, какво те прави от другите различна?
ZH: 说,什么使你不同于其他人呢?

BG: Кажи сега направо, какво ще ми направиш,
ZH: 现在,直接告诉我会做什么

BG: че утре още да те помня и да не те забравя?
ZH: 明天,然而它们记得,别忘了吗?

BG: И само не започвай с: "`ма, аз не съм такава!".
ZH: 只有开头不和:"' 马,我不是这样 !"。

BG: Не си, сега ще станеш и аз не съм, но ставам,
ZH: 不,现在将成为和我不,但出去,

BG: защото, както казах, приех те твърде лично,
ZH: 因为,正如我所说的我接受了太个人而言,

BG: и честно, нямам време да се държа прилично.
ZH: 老实说,我没有要不卑不亢的时间。

BG: Ти си като нежен цвят, скрит в розова мъгла,
ZH: 你有温柔的色彩,隐藏在粉红色的薄雾中

BG: как да те откъсна аз, но без да те нараня?
ZH: 如何可以他们去了我,但他们伤害?

BG: Искам устните ти аз да целуват само мен,
ZH: 我要你吻我我,

BG: всяка нощ и всеки ден, само мен.
ZH: 每个晚上,每一天,只是我。

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
ZH: 这里是我的心,这里是我的灵魂 !

BG: Eто, аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш?
ZH: 电子交易条例 》,我准备好了一切你什么会我的鼻子吗?

BG: Ето моето сърце, ето моята душа,
ZH: 这里是我的心,这里是我的灵魂,

BG: ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш?
ZH: 在这里我会给你的一切你什么会我的鼻子?

BG: Сега ще поговоря не с(ъс) теб, а с твойто тяло,
ZH: 现在将不与 (a) 您的 pogovorâ (a) 与 tvojto身体,

BG: което много преди тебе отдавна е разбрало,
ZH: 许多之前你长 razbralo,

BG: че аз съм всичко, за което то отдавна е готово,
ZH: 我是大家的它早已准备好了,

BG: да спрем дотук с(ъс) римите, повтаряме отново.
ZH: 停止与 (a) 保加利亚将重试。

BG: В момента нямам време да се държа прилично,
ZH: 现在我没时间要不卑不亢,

BG: облечена си в бяло, това е добро начало,
ZH: 女子白,这是一个好的开始,

BG: което ми подсказва, че ще се чувстваме отлично,
ZH: 它对我表明,会感觉还不错,

BG: ако решиш да се държиш ужасно неприлично!
ZH: 如果 rešiš 的行为非常厌恶性 !

BG: Ти си като нежен цвят, скрит в розова мъгла,
ZH: 你有温柔的色彩,隐藏在粉红色的薄雾中

BG: как да те откъсна аз, но без да те нараня?
ZH: 如何可以他们去了我,但他们伤害?

BG: Искам устните ти аз да целуват само мен,
ZH: 我要你吻我我,

BG: всяка нощ и всеки ден, само мен.
ZH: 每个晚上,每一天,只是我。

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
ZH: 这里是我的心,这里是我的灵魂 !

BG: Ето, аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш?
ZH: 这里,我准备好了一切你什么会我的鼻子吗?

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
ZH: 这里是我的心,这里是我的灵魂 !

BG: Ето, аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш?
ZH: 在这里,我会给你的一切你什么会我的鼻子?

BG: Ето моето сърце...
ZH: 这里是我的心 … …

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
ZH: 这里是我的心,这里是我的灵魂 !

BG: Ето, аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш?
ZH: 这里,我准备好了一切你什么会我的鼻子吗?

BG: Ето моето сърце, ето моята душа!
ZH: 这里是我的心,这里是我的灵魂 !

BG: Ето, аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш?
ZH: 在这里,我给你一切你什么会我的鼻子?