Artist: 
Search: 
Reddit

Negura Bunget - In Miaz De Negru lyrics

Dîn șăs la colț de stîncă,
Dîn munte cufundat în vale,
S-așterne îngrăditu,
Spaia, fala și puterea,
Ce moștinare au fost lăsate,
Pîn grai păgîn, de slovă mare,
Moștean să stăpînească,
Păzind, să pustiască.
Pohtind în miaz de negru,
Rădicat-s-a din taină
Ce fu aprinsu
Mai dă demult, aci,
Păzit de munți,
S-află ascunsu tronul
Dincolo de păduri.