Artist: 
Search: 
Reddit

Negură Bunget - Pohvala Hulă lyrics

Pren vremi vetuste
Dupre cei codrii
Di pin pregiur
Arunc poruncă
Blăstămățească
Pohvala hulă
Străpungă horba
Să pozvolească-n
Ucaz păgîn
Dentăi zăpis
Oblicind leftu
Necicînd vodată
Hălăduiască
Aiest sălaș
Aret de lumen.