Artist: 
Search: 
Reddit

Neginah - Ma Nishar Li lyrics

בשלש מאות ששים וחמשה ימים, תגידו אנשים איך אתם קמים
כל יום לעבודה חודשיים מלואים צריך לאמר תודה אם בכלל נושמים
עשרים ימי תפלה ושני ימים של צום שבועיים מתלה כשעולה החום

פזמון:
..מה נשאר ל׳ משנה שלמה מה נותי ל׳ משנה תמימה
שניים או שלשה במחנה טוב שיש לי את שבת למנוחה
מה נשאר ל׳ משנה שלמה מה נותר לי משנה חמימה
שנים או שלשה ימים ישן אין ל׳ זמן לרקוד לשיר ולנגן

ששה ימים בתאר בתאר או בבנק
שבעה ימים תצפור על הכביש בפקק
שמנה ״בבלגן״ תשעה בטלפון אבדתי מזמן גם את הצפון
איך השעות עוברות היום זה כבר מחר כל יום שני בחירות יום ששי קצר

פזמון:

עשו חשבון פשוט כלנו חקמים אולי נפלה טעות אין יותר ימים פזמון