Artist: 
Search: 
Ne-Yo - Closer lyrics (Bulgarian translation). | Closer x 4
, 
, Verse 1:
, Turn the lights off in this place
, And she shines just like a star
, And...
03:55
video played 1,574 times
added 8 years ago
Reddit

Ne-Yo - Closer (Bulgarian translation) lyrics

EN: Closer x 4
BG: Closer х 4

EN: Verse 1:
BG: Стих 1:

EN: Turn the lights off in this place
BG: Изключване на осветлението, на това място

EN: And she shines just like a star
BG: А тя просто блести като звезда

EN: And I swear I know her face
BG: И кълна се, знаете лицето си

EN: I just don’t know who you are
BG: Аз просто не знам кой си

EN: Turn the music up in here
BG: Завъртете музика до тук

EN: I still hear her loud and clear
BG: Все още чувам я силно и ясно

EN: Like she’s right there in my ear
BG: Както тя е точно там в ухото ми

EN: Telling me that
BG: Ми казва, че

EN: She wants to own me
BG: Тя иска да ме притежаваш

EN: To control me
BG: За мен контрол

EN: Come closer
BG: Ела по-близо

EN: Come closer
BG: Ела по-близо

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: And I just can’t pull myself away
BG: И аз просто не мога да си тръгвам

EN: Under her spell I can't break
BG: Под нейно правописа не може да се счупят

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: And I just can’t bring myself away
BG: И аз просто не мога да се откъсна

EN: But I don’t want to escape
BG: Но аз не искам да избягам

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: Verse 2:
BG: Стих 2:

EN: I can feel her on my skin
BG: Не мога да си се чувстват по кожата ми

EN: I can taste her on my tongue
BG: Не мога да си вкус на езика ми

EN: Shes the sweetest taste of sin
BG: Тя е най-сладкото вкус на греха

EN: The more I get the more I want
BG: Колкото повече толкова повече искам

EN: She wants to own me
BG: Тя иска да ме притежаваш

EN: Come closer
BG: Ела по-близо

EN: She says "come closer"
BG: Тя казва, че'се доближи"

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: And I just can’t pull myself away
BG: И аз просто не мога да си тръгвам

EN: Under her spell I can't break
BG: Под нейно правописа не може да се счупят

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: And I just can’t bring myself away
BG: И аз просто не мога да се откъсна

EN: But I don’t want to escape
BG: Но аз не искам да избягам

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: (Come closer) x 7
BG: (Ела по-близо) х 7

EN: I just can’t stop nooooo
BG: Аз просто не мога да спра nooooo

EN: I just can’t stop nooooo
BG: Аз просто не мога да спра nooooo

EN: I just can’t stop nooooo
BG: Аз просто не мога да спра nooooo

EN: I just can’t stop nooooo
BG: Аз просто не мога да спра nooooo

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: And I just can’t pull myself away
BG: И аз просто не мога да си тръгвам

EN: Under her spell I can't break
BG: Под нейно правописа не може да се счупят

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: And I just can’t bring myself away
BG: И аз просто не мога да се откъсна

EN: But I don’t want to escape
BG: Но аз не искам да избягам

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: I just can’t stop
BG: Аз просто не мога да спра

EN: And I just can’t pull myself away
BG: И аз просто не мога да си тръгвам

EN: Under her spell I can't break
BG: Под нейно правописа не може да се счупят

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: I just cant stop
BG: Аз просто не мога да спрат

EN: come closer
BG: се доближат